รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รายบุคคล

# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
1 HT2304008 ขจรศักดิ์ ฝากสาคร วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2566 เวลา : 09:27:20.000
อาการ : ปริ้นงานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 28 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566
2 HT2212016 จรยุทธ โซ๊ะมาลี วันที่แจ้ง : 28 ธันวาคม 2565 เวลา : 15:43:05.000
อาการ : office ถามหาคีย์ผลิตภัณฑ์ windo ให้อัพเดท ซีเรียล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 29 ธันวาคม 2565 29 ธันวาคม 2565 29 ธันวาคม 2565
3 HT2209012 กัลปอรธ์ สิทธาภา วันที่แจ้ง : 19 กันยายน 2565 เวลา : 14:35:29.000
อาการ : window เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 19 กันยายน 2565 19 กันยายน 2565 19 กันยายน 2565
4 HT2204010 มัทนา อินยา วันที่แจ้ง : 22 เมษายน 2565 เวลา : 10:16:55.000
อาการ : ขอติดตั้ง office 2019...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 22 เมษายน 2565 22 เมษายน 2565 22 เมษายน 2565
5 HT2204001 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 01 เมษายน 2565 เวลา : 09:28:49.000
อาการ : ลงโปรแกรมเบื้องต้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 01 เมษายน 2565 01 เมษายน 2565 05 เมษายน 2565
6 HT2111001 อนันทรัตน์ อยู่สบาย วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 12:30:40.000
อาการ : เชื่อมต่อสัญญานปริ้นเตอร์ กับลงโปรแกรมโน็ตบุค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 02 พฤศจิกายน 2564 02 พฤศจิกายน 2564 02 พฤศจิกายน 2564
7 HT2107003 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 06 กรกฎาคม 2564 เวลา : 12:03:48.000
อาการ : Google home เสียช่วยมาแก้ไขด้วย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 06 กรกฎาคม 2564 06 กรกฎาคม 2564 08 กรกฎาคม 2564
8 HT2104012 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 22 เมษายน 2564 เวลา : 13:35:06.000
อาการ : เปิดคอมแล้วหน้าจอไม่ติดค่ะ เป็นหลังจากไฟตก ไฟดับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 22 เมษายน 2564 22 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564
9 HT2104011 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 22 เมษายน 2564 เวลา : 11:43:46.000
อาการ : เครื่องคอมฯ เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตยาก / สัญญาณเน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 22 เมษายน 2564 22 เมษายน 2564 22 เมษายน 2564
10 HT2104009 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 19 เมษายน 2564 เวลา : 13:04:48.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 19 เมษายน 2564 19 เมษายน 2564 19 เมษายน 2564
11 HT2101019 ปวีณา สุขสอาด วันที่แจ้ง : 26 มกราคม 2564 เวลา : 15:01:29.000
อาการ : ลงวินโดวน์ใหม่ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 3 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 26 มกราคม 2564 26 มกราคม 2564 26 มกราคม 2564
12 HT2009017 ดารารัตน์ ปะวารี วันที่แจ้ง : 18 กันยายน 2563 เวลา : 10:50:23.000
อาการ : ลงโปรแกรม (Zoom)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 18 กันยายน 2563 18 กันยายน 2563 18 กันยายน 2563
13 HT2009008 อารีย์ บุษบา วันที่แจ้ง : 10 กันยายน 2563 เวลา : 11:06:40.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ๊นเอกสารไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563
14 HT2007020 สมัญญา ตรีรัตนาเศรฐ วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:58:35.000
อาการ : ลงโปรแกรม Visio...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 21 กรกฎาคม 2563 21 กรกฎาคม 2563 21 กรกฎาคม 2563
15 HT2007018 พิชญ์สินี นิยมค้า วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:55:32.000
อาการ : ต้องใช้โปรแกรม Visio ในการทำงานค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 21 กรกฎาคม 2563 21 กรกฎาคม 2563 21 กรกฎาคม 2563
16 HT2007013 นุชรินทร์ ศรีสังข์ วันที่แจ้ง : 16 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:56:52.000
อาการ : Office ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 16 กรกฎาคม 2563 16 กรกฎาคม 2563
17 HT2007006 น้ำทิพย์ กำลังรูป วันที่แจ้ง : 10 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:04:34.000
อาการ : เครื่องช้า และช่วงหลัง ๆ เปิดเครื่องแล้วไม่ boot H...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 14 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563 15 กรกฎาคม 2563
18 HT2006034 เบญจพร เชื้อผึ้ง วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2563 เวลา : 12:06:12.000
อาการ : 1. ลง window ใหม่ 2. notebook ไม่สามารถเชื่อมต่อก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 29 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563 29 มิถุนายน 2563
19 HT2006032 วรรษา พรหมศิลป์ วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2563 เวลา : 15:02:27.000
อาการ : ลงโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ และ adobe photoshop...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563
20 HT2006031 วรรษา พรหมศิลป์ วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2563 เวลา : 15:02:24.000
อาการ : ลงโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ และ adobe photoshop...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563
21 HT2006031 วรรษา พรหมศิลป์ วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2563 เวลา : 15:02:24.000
อาการ : ลงโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ และ adobe photoshop...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 24 มิถุนายน 2563
22 HT2006017 นุชรินทร์ ศรีสังข์ วันที่แจ้ง : 16 มิถุนายน 2563 เวลา : 08:42:44.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 16 มิถุนายน 2563 16 มิถุนายน 2563 16 มิถุนายน 2563
23 HT1911004 จันทนา เจ๊ะโอ๊ะ วันที่แจ้ง : 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 11:09:56.000
อาการ : เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 04 พฤศจิกายน 2562 04 พฤศจิกายน 2562
24 HT1910015 เปรมสิรินทร์ แย้มสรวล วันที่แจ้ง : 28 ตุลาคม 2562 เวลา : 11:06:55.000
อาการ : ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 28 ตุลาคม 2562 28 ตุลาคม 2562 28 ตุลาคม 2562
25 HT1904011 ไพลิน ฉิมฉวี วันที่แจ้ง : 09 เมษายน 2562 เวลา : 10:01:52.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ ห้องรองคณบดีด้านบริหารและวางแผน โแรแกร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 09 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562
26 HT1903006 ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2562 เวลา : 10:57:25.000
อาการ : ระบบปฏิบัติการพัง ไม่สามารถเปิดเข้าใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 11 มีนาคม 2562 11 มีนาคม 2562 11 มีนาคม 2562
27 HT1903006 ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2562 เวลา : 10:57:25.000
อาการ : ระบบปฏิบัติการพัง ไม่สามารถเปิดเข้าใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 11 มีนาคม 2562
28 HT1809036 ณัฎฐา สุขเกษม วันที่แจ้ง : 25 กันยายน 2561 เวลา : 14:09:33.000
อาการ : อาคาร32...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 25 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561
29 HT1809035 ธนัชพร ปานเนาว์ วันที่แจ้ง : 25 กันยายน 2561 เวลา : 13:53:22.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 25 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561
30 HT1809018 สมัญญา ตรีรัตนาเศรฐ วันที่แจ้ง : 11 กันยายน 2561 เวลา : 14:58:36.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 11 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561
31 HT1808011 กันยารัตน์ กัลยานันฑปรีชา วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 11:37:24.000
อาการ : เชื่อมต่อเครื่องปริ๊นเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 06 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561
32 HT1808010 นิศานาถ ศรีสังวร วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 11:05:39.000
อาการ : print ผ่านระบบ Network ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 06 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561
33 HT1807010 พรพรรณ ม่วงงาม วันที่แจ้ง : 13 กรกฎาคม 2561 เวลา : 09:26:26.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ติดไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 13 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561
34 HT1807002 ปัณณพร รัตนมงคล วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2561 เวลา : 09:38:32.000
อาการ : reset password คอมพิวเตอร์ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 03 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561
35 HT1806030 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 29 มิถุนายน 2561 เวลา : 10:20:04.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ขึ้น Operating system not found คะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 29 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561
: รอดำเนินการ : ระหว่างดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น