รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รายบุคคล

# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
1 NB2312001 พีระศักดิ์ จีนันตะ วันที่แจ้ง : 06 ธันวาคม 2566 เวลา : 14:03:35.000
อาการ : เข้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 07 ธันวาคม 2566 07 ธันวาคม 2566 07 ธันวาคม 2566
2 NB2310006 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 20 ตุลาคม 2566 เวลา : 15:32:36.000
อาการ : เดินสาย Lan คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ยาวประมาณ 2 เมตร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 14 พฤศจิกายน 2566 14 พฤศจิกายน 2566 14 พฤศจิกายน 2566
3 NB2309010 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 28 กันยายน 2566 เวลา : 19:28:01.000
อาการ : เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ รบกวนมาตรวจสอบให้ด่วนนะค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 09 ตุลาคม 2566 09 ตุลาคม 2566 09 ตุลาคม 2566
4 NB2309009 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 28 กันยายน 2566 เวลา : 16:03:07.000
อาการ : สัญญาณภาพไม่ออกไปยังโปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 09 ตุลาคม 2566 09 ตุลาคม 2566 09 ตุลาคม 2566
5 NB2309007 อนงค์ ศรีเจริญ วันที่แจ้ง : 25 กันยายน 2566 เวลา : 14:43:43.000
อาการ : เข้าใช้งานวันไดร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 09 ตุลาคม 2566 09 ตุลาคม 2566 09 ตุลาคม 2566
6 NB2308006 อนงค์ ศรีเจริญ วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2566 เวลา : 09:40:52.000
อาการ : อัพโหลดวันไดร์...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 11 กันยายน 2566 11 กันยายน 2566 11 กันยายน 2566
7 NB2308001 กฤษณะ พึ่งนุสนธิ์ วันที่แจ้ง : 04 สิงหาคม 2566 เวลา : 08:12:38.000
อาการ : สั่งปริ้นเตอร์แล้วระบบไม่ปริ้น บางครั้ง ปริ้นได้แต...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 11 กันยายน 2566 11 กันยายน 2566 11 กันยายน 2566
8 NB2306004 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 08 มิถุนายน 2566 เวลา : 10:12:55.000
อาการ : internet เชื่อมต่อไม่ได้ และเพิ่ม ssd ในคอมพิวเตอร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 12 มิถุนายน 2566 12 มิถุนายน 2566 12 มิถุนายน 2566
9 NB2306003 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 07 มิถุนายน 2566 เวลา : 18:00:50.000
อาการ : ลง Windows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 14 มิถุนายน 2566 14 มิถุนายน 2566 14 มิถุนายน 2566
10 NB2305008 ไพฑูรย์ จันทร์เรือง วันที่แจ้ง : 26 พฤษภาคม 2566 เวลา : 13:25:22.000
อาการ : เครื่องเปิดไม่ติดจำนวน 9 เครื่อง ได้แก่ เครื่องหมา...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 28 มิถุนายน 2566 28 มิถุนายน 2566 28 มิถุนายน 2566
11 NB2305008 ไพฑูรย์ จันทร์เรือง วันที่แจ้ง : 26 พฤษภาคม 2566 เวลา : 13:25:22.000
อาการ : เครื่องเปิดไม่ติดจำนวน 9 เครื่อง ได้แก่ เครื่องหมา...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 28 มิถุนายน 2566
12 NB2305007 ไพฑูรย์ จันทร์เรือง วันที่แจ้ง : 26 พฤษภาคม 2566 เวลา : 13:12:33.000
อาการ : Activate โปรแกรม MS Windows, MS Office และ Adobe ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 28 มิถุนายน 2566 28 มิถุนายน 2566 28 มิถุนายน 2566
13 NB2303005 พัชรี นาจพินิจ วันที่แจ้ง : 27 มีนาคม 2566 เวลา : 16:27:46.000
อาการ : ไม่สามารถ print ได้ เนื่องจากมองไม่เห็น printer ที...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 31 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566
14 NB2303001 บำรุง โกศล วันที่แจ้ง : 08 มีนาคม 2566 เวลา : 14:19:43.000
อาการ : ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 09 มีนาคม 2566 09 มีนาคม 2566 09 มีนาคม 2566
15 NB2302002 กฤษณะ พึ่งนุสนธิ์ วันที่แจ้ง : 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา : 08:30:21.000
อาการ : เครื่องรีแพร์ตัวเองหลายรอบไม่สามารถเข้าระบบวินโดว์...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 09 มีนาคม 2566 09 มีนาคม 2566 09 มีนาคม 2566
16 NB2301001 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2566 เวลา : 09:39:41.000
อาการ : โปรแกรมจัดการด้านเอกสาร (Adobe Acrobat) แจ้ง Expir...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 18 มกราคม 2566 18 มกราคม 2566 18 มกราคม 2566
17 NB2212003 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 11 ธันวาคม 2565 เวลา : 13:07:25.000
อาการ : 1) เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดแล้วไม่มีเสียง และ สั่งpr...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 18 มกราคม 2566 18 มกราคม 2566 18 มกราคม 2566
18 NB2211002 ณิชานันท์ สมัครไทย วันที่แจ้ง : 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 11:52:56.000
อาการ : activate office จำนวน 40เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 21 พฤศจิกายน 2565 21 พฤศจิกายน 2565 21 พฤศจิกายน 2565
19 NB2210013 พรทิพย์ มหิพันธุ์ วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2565 เวลา : 10:49:49.000
อาการ : ระบบเครื่องเสียงไม่เสถียร ลง windows ใหม่ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 11 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565
20 NB2209003 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 08 กันยายน 2565 เวลา : 15:03:34.000
อาการ : เปลี่ยนแถบข้อมูลให้เป็นภาษาไทย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 09 กันยายน 2565 09 กันยายน 2565 09 กันยายน 2565
21 NB2209001 พรทิพย์ มหิพันธุ์ วันที่แจ้ง : 01 กันยายน 2565 เวลา : 13:36:13.000
อาการ : Windows 10 Update ไม่ได้ ทำให้โปรแกรมต่างๆ ใช้งา...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 01 กันยายน 2565 01 กันยายน 2565 01 กันยายน 2565
22 NB2208010 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2565 เวลา : 12:36:19.000
อาการ : 1. ลงโปรแกรมเครื่องสแกนเนอร์ 2.ลงโปรแกรมเครื่องค...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 09 กันยายน 2565 09 กันยายน 2565 09 กันยายน 2565
23 NB2208010 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2565 เวลา : 12:36:19.000
อาการ : 1. ลงโปรแกรมเครื่องสแกนเนอร์ 2.ลงโปรแกรมเครื่องค...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 09 กันยายน 2565
24 NB2208001 ณิชานันท์ สมัครไทย วันที่แจ้ง : 01 สิงหาคม 2565 เวลา : 10:44:01.000
อาการ : ลงโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ จำนวน 30 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 01 สิงหาคม 2565 01 สิงหาคม 2565 01 สิงหาคม 2565
25 NB2207006 ลาวัลย์ ณ โมราคม วันที่แจ้ง : 18 กรกฎาคม 2565 เวลา : 14:34:54.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่ และ Copy ข้อมูลลงเครื่องใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 01 สิงหาคม 2565 01 สิงหาคม 2565 01 สิงหาคม 2565
26 NB2207002 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 05 กรกฎาคม 2565 เวลา : 15:15:10.000
อาการ : โปรแกรม Microsoft ไม่มีโปรแกรมตรวจสอบการสะกดคำ หรื...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 16 กรกฎาคม 2565 16 กรกฎาคม 2565 16 กรกฎาคม 2565
27 NB2206003 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2565 เวลา : 11:56:40.000
อาการ : เครื่องปริ้นใบเสร็จ หน้า Counter ออก 2 ใบ ไม่สามาร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 12 กรกฎาคม 2565 12 กรกฎาคม 2565 12 กรกฎาคม 2565
28 NB2206001 อาภาวรรณ มีโภคกิจ วันที่แจ้ง : 06 มิถุนายน 2565 เวลา : 14:22:23.000
อาการ : ลง MS-office...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 12 กรกฎาคม 2565 12 กรกฎาคม 2565 12 กรกฎาคม 2565
29 NB2205004 สุนิสา อบเทศ วันที่แจ้ง : 09 พฤษภาคม 2565 เวลา : 14:30:26.000
อาการ : หน้าเดสท๊อป ขวาล่าง มันขึ้นว่า Activate Windows ค่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 12 กรกฎาคม 2565 12 กรกฎาคม 2565 12 กรกฎาคม 2565
30 NB2205003 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 09 พฤษภาคม 2565 เวลา : 10:23:45.000
อาการ : up date โปรแกรม เครื่องค้าง ข้อมูลเต็ม ขอบคุณคะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 09 มิถุนายน 2565 09 มิถุนายน 2565 09 มิถุนายน 2565
31 NB2205002 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 09 พฤษภาคม 2565 เวลา : 10:15:38.000
อาการ : 1.หมายเลข 7440001006855-1 กบน เครื่องมีไวรัสและเปิ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 09 มิถุนายน 2565 09 มิถุนายน 2565 09 มิถุนายน 2565
32 NB2205001 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2565 เวลา : 17:14:06.000
อาการ : ดาวโหลดข้อมูลไม่ขึ้นคะ line pc...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 09 มิถุนายน 2565 09 มิถุนายน 2565 09 มิถุนายน 2565
33 NB2204011 อาภาวรรณ มีโภคกิจ วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2565 เวลา : 11:42:50.000
อาการ : ลงโปรแกรม office...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 08 มิถุนายน 2565 08 มิถุนายน 2565 08 มิถุนายน 2565
34 NB2204009 อาภาวรรณ มีโภคกิจ วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2565 เวลา : 09:44:06.000
อาการ : ลงโปรแกรม office...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 08 มิถุนายน 2565 08 มิถุนายน 2565 08 มิถุนายน 2565
35 NB2204008 อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี วันที่แจ้ง : 26 เมษายน 2565 เวลา : 13:03:22.000
อาการ : เครื่อง PC ใช้งานไป 3 - 5นาที แล้วก็ดับ เป็นหลายคร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 05 พฤษภาคม 2565 05 พฤษภาคม 2565 05 พฤษภาคม 2565
36 NB2204007 อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี วันที่แจ้ง : 26 เมษายน 2565 เวลา : 13:02:40.000
อาการ : เครื่องโน๊คบุ๊ค ถามหา product key อยู่ตลอด อยากให้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 26 เมษายน 2565 26 เมษายน 2565 26 เมษายน 2565
37 NB2202008 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 16:41:08.000
อาการ : รบกวนลงโปรแกรม PDF และขอเมนูเป็นภาษาไทยคะ ขอบคุณคะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 23 กุมภาพันธ์ 2565 23 กุมภาพันธ์ 2565 23 กุมภาพันธ์ 2565
38 NB2202007 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 15:33:00.000
อาการ : รบกวนลงโปรแกรมสำนักงานฯ โปรแกรมเครื่องปริ้นเตอร์ จ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 01 มีนาคม 2565 01 มีนาคม 2565 01 มีนาคม 2565
39 NB2202005 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 08:36:00.000
อาการ : ปริ้นเอกสารผ่านระบบเครือข่ายไม่ได้ เครื่องถ่ายเอกส...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 01 มีนาคม 2565 01 มีนาคม 2565 01 มีนาคม 2565
40 NB2201007 ส้มลิ้ม ครุฑวิลัย วันที่แจ้ง : 24 มกราคม 2565 เวลา : 13:26:44.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม Adobe Acrobat Pro DC ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 10 กุมภาพันธ์ 2565 10 กุมภาพันธ์ 2565 10 กุมภาพันธ์ 2565
41 NB2112005 ประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส วันที่แจ้ง : 20 ธันวาคม 2564 เวลา : 14:12:59.000
อาการ : เครื่องช้า ต้อง update...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 11 มกราคม 2565 11 มกราคม 2565 11 มกราคม 2565
42 NB2112002 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 03 ธันวาคม 2564 เวลา : 14:08:46.000
อาการ : ย้ายข้อมูลลงคอมอีกเครื่อง และลง โปรแกรม Microsofe ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 11 มกราคม 2565 11 มกราคม 2565 11 มกราคม 2565
43 NB2111002 พรทิพย์ มหิพันธุ์ วันที่แจ้ง : 02 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 15:37:20.000
อาการ : ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 10 พฤศจิกายน 2564 10 พฤศจิกายน 2564 10 พฤศจิกายน 2564
44 NB2110011 สุภาพร เทพทิม วันที่แจ้ง : 27 ตุลาคม 2564 เวลา : 15:09:57.000
อาการ : ไม่มีสัญญาณเน็ต สั่งปริ้นก็ติดบ้างไม่ติดบ้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 10 พฤศจิกายน 2564 10 พฤศจิกายน 2564 10 พฤศจิกายน 2564
45 NB2110009 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 14 ตุลาคม 2564 เวลา : 12:25:02.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เสีย เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 10 พฤศจิกายน 2564 10 พฤศจิกายน 2564 10 พฤศจิกายน 2564
46 NB2110005 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 12 ตุลาคม 2564 เวลา : 10:23:59.000
อาการ : คอมดับต่อเนื่องเกิน 4 ครั้ง เครื่องค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 12 ตุลาคม 2564 12 ตุลาคม 2564 12 ตุลาคม 2564
47 NB2109004 นิษฐาภรณ์ ชาญสมร วันที่แจ้ง : 08 กันยายน 2564 เวลา : 18:02:43.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรมคุรุสภาแล้วใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 05 ตุลาคม 2564 05 ตุลาคม 2564 05 ตุลาคม 2564
48 NB2108006 นันท์นภัส ทองแดง วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2564 เวลา : 17:02:51.000
อาการ : Internet ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 12 กันยายน 2564 31 สิงหาคม 2564 12 กันยายน 2564
49 NB2108005 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2564 เวลา : 17:01:29.000
อาการ : สแกนไวรัส คอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 12 กันยายน 2564 31 สิงหาคม 2564 12 กันยายน 2564
50 NB2108004 พนา เจนจบ วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2564 เวลา : 15:08:19.000
อาการ : เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่โหลดไปยังหน้าระบบปฏิบัติก...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 12 กันยายน 2564 26 สิงหาคม 2564 12 กันยายน 2564
51 NB2108001 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2564 เวลา : 18:24:42.000
อาการ : ไม่สามารถprint เอกสารออนไลน์ได้ เพราะเป็นเครื่องคอ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 11 ตุลาคม 2564 11 ตุลาคม 2564 11 ตุลาคม 2564
52 NB2107006 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 27 กรกฎาคม 2564 เวลา : 13:41:14.000
อาการ : เครื่องค้างบ่อยมากและช้ามากเลยคะ ตัวหนังสือแตกหน้า...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 10 สิงหาคม 2564 10 สิงหาคม 2564 10 สิงหาคม 2564
53 NB2106006 ฐิติวัฒน์ นงนุช วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2564 เวลา : 12:36:56.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรมกลุ่ม Adobe และโปรแกรมจำเป็นอื่นๆ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 28 มิถุนายน 2564 28 มิถุนายน 2564 28 มิถุนายน 2564
54 NB2106004 ศุปรานันท์ ทองกุลภัทร์ วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2564 เวลา : 13:59:07.000
อาการ : 1. CPU เปิด และ ปิด เอง 2. จอภาพเป็นสีฟ้า 3. จอภ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 12 กรกฎาคม 2564 12 กรกฎาคม 2564 12 กรกฎาคม 2564
55 NB2106003 พัชรี นาจพินิจ วันที่แจ้ง : 01 มิถุนายน 2564 เวลา : 12:03:01.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องลงวินโดว์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 09 มิถุนายน 2564 09 มิถุนายน 2564 09 มิถุนายน 2564
56 NB2106002 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 01 มิถุนายน 2564 เวลา : 11:57:12.000
อาการ : รบกวนลงโปรแกรม Adobe Flash Player ด้วยคะพอดีอบรม ก...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 12 กรกฎาคม 2564 12 กรกฎาคม 2564 12 กรกฎาคม 2564
57 NB2106001 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 01 มิถุนายน 2564 เวลา : 11:54:15.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่คะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 09 มิถุนายน 2564 09 มิถุนายน 2564 09 มิถุนายน 2564
58 NB2105004 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 31 พฤษภาคม 2564 เวลา : 13:28:00.000
อาการ : ลงโปรแกรม Microsoft office 2013...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 09 มิถุนายน 2564 09 มิถุนายน 2564 09 มิถุนายน 2564
59 NB2104003 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2564 เวลา : 14:27:48.000
อาการ : ขอลงโปรแกรม Microsoft Office 2016...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 03 พฤษภาคม 2564 03 พฤษภาคม 2564 03 พฤษภาคม 2564
60 NB2104002 ขวัญใจ พุ่มแย้ม วันที่แจ้ง : 27 เมษายน 2564 เวลา : 15:30:24.000
อาการ : ซ่อมปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 28 เมษายน 2564 28 เมษายน 2564 28 เมษายน 2564
61 NB2104001 ขวัญใจ พุ่มแย้ม วันที่แจ้ง : 27 เมษายน 2564 เวลา : 15:21:57.000
อาการ : ติดตั้ง Acrobat...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 28 เมษายน 2564 28 เมษายน 2564 28 เมษายน 2564
62 NB2103015 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 29 มีนาคม 2564 เวลา : 08:42:50.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้ Excel เปิดใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 29 มีนาคม 2564 29 มีนาคม 2564 29 มีนาคม 2564
63 NB2103014 ศิวัตม์ พลอินทร์ วันที่แจ้ง : 24 มีนาคม 2564 เวลา : 12:38:35.000
อาการ : เครื่องปรับอากาศเสีย มีลมออกแต่ไม่มีความเย็น...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 29 มีนาคม 2564 29 มีนาคม 2564 29 มีนาคม 2564
64 NB2103013 พัชรี นาจพินิจ วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2564 เวลา : 13:04:37.000
อาการ : เครื่องขึ้นจอสีฟ้า และรีสตาร์ทบ่อยครั้ง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 19 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564
65 NB2103008 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2564 เวลา : 10:58:48.000
อาการ : ลงโปรแกรมเครื่องคอมใหม่คะเครื่องช้ามาก...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564
66 NB2102002 ณัฐกาญจน์ บุญสถิตย์ วันที่แจ้ง : 03 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 14:14:57.000
อาการ : แจ้งลงโปรแกรม Adobe...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 22 กุมภาพันธ์ 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564
67 NB2101003 ทักษิณา เครือหงส์ วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2564 เวลา : 11:12:20.000
อาการ : ลงโปรแกรม ดูแลอุปกรณ์ และให้คำปรึกษาในการใช้งาน ค...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564
68 NB2101002 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2564 เวลา : 13:31:01.000
อาการ : เป็นโน๊ตบุ๊คสำหรับบริการให้นักศึกษายืมใช้สืบค้นข้อ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
69 NB2012003 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 17 ธันวาคม 2563 เวลา : 18:17:21.000
อาการ : มีความประสงค์ จะลงโปรแกรม visio...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 18 ธันวาคม 2563 18 ธันวาคม 2563 18 ธันวาคม 2563
70 NB2011005 ศุปรานันท์ ทองกุลภัทร์ วันที่แจ้ง : 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 15:23:07.000
อาการ : จอไม่ติด cpu มีเสียงดัง ไม่สามารถเปิดเข้าใช้งานได...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
71 NB2011003 ศุปรานันท์ ทองกุลภัทร์ วันที่แจ้ง : 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 15:21:26.000
อาการ : สวิตซ์เปิดปิดไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
72 NB2011001 มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:03:59.000
อาการ : ให้ลงโปรแกรมสำหรับการใช้งานพื้นฐาน และ ห้องล็อคระบ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
73 NB2009001 ลาวัลย์ ณ โมราคม วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2563 เวลา : 11:55:19.000
อาการ : windown หมดอายุ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563
74 NB2007012 กิ่งดาว เทียมเมือง วันที่แจ้ง : 31 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:06:43.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เวลาเปิดเครื่องแล้วระบบไม่ทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 11 สิงหาคม 2563 11 สิงหาคม 2563
75 NB2007007 มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล วันที่แจ้ง : 17 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:30:46.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563
76 NB2007005 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 14 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:51:51.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ช้า อยู่ดีๆเครื่องดับหน้าจอดำ แล...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563
77 NB2006007 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:55:09.000
อาการ : มีข้อความ ป็อปอัพชึ้นมาว่า The feature you are try...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563
78 NB2006006 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 16 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:17:57.000
อาการ : ปุ่มเปิด ปิด CPU ค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 มิถุนายน 2563 16 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
79 NB2006005 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:47:18.000
อาการ : เข้าใช้งาน internet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 10 มิถุนายน 2563 09 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
80 NB2006002 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 01 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:49:00.000
อาการ : ไม่สามาคลิกใช้งานในระบบโปรแกรม Micorsoft Office ได...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563
81 NB2006001 ดาราวรรณ ศิริพรมงคลชัย วันที่แจ้ง : 01 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:35:29.000
อาการ : เวลาบันทึกข้อมูล เครื่องค้าง และใช้ไลน์ CP ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 10 มิถุนายน 2563 08 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
82 NB2003007 มณฑิรา สาระพันธ์ วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2563 เวลา : 09:28:46.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 03 เมษายน 2563 03 เมษายน 2563 03 เมษายน 2563
83 NB2003005 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 04 มีนาคม 2563 เวลา : 10:12:32.000
อาการ : ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้เนื่องจากระบบฟ้องว่า เครื่อ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 04 มีนาคม 2563 04 มีนาคม 2563 04 มีนาคม 2563
84 NB2003004 มณฑิรา สาระพันธ์ วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2563 เวลา : 15:02:54.000
อาการ : ลงwindows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 04 มีนาคม 2563 04 มีนาคม 2563 04 มีนาคม 2563
85 NB2003003 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2563 เวลา : 14:55:59.000
อาการ : ลงโปรแกรมเครื่องใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 03 เมษายน 2563 03 เมษายน 2563 03 เมษายน 2563
86 NB2003002 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2563 เวลา : 14:55:56.000
อาการ : ลงโปรแกรมเครื่องใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 04 มีนาคม 2563 04 มีนาคม 2563 04 มีนาคม 2563
87 NB2002004 ปัญญา ลูกพลับ วันที่แจ้ง : 07 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 11:08:22.000
อาการ : เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 20 กุมภาพันธ์ 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563
88 NB2002003 อาภาวรรณ มีโภคกิจ วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 13:32:24.000
อาการ : Disk Error...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 19 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563
89 NB2002002 กนกวลี คงสง วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 12:42:31.000
อาการ : แถบ window ด้านล่างไม่สามารถกดเพื่อ shutdown เครื่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 04 มีนาคม 2563 04 มีนาคม 2563 04 มีนาคม 2563
90 NB2001016 เกสร พรหมหล้าวรรณ วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2563 เวลา : 11:00:50.000
อาการ : ย้ายเครื่องปริ้นเตอร์และติดตั้งค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 19 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563
91 NB2001009 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 21 มกราคม 2563 เวลา : 10:02:34.000
อาการ : ติดตั้งและย้ายเครื่องปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 19 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563
92 NB2001007 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2563 เวลา : 10:14:37.000
อาการ : เปิดเครื่อง คอมไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 มกราคม 2563 17 มกราคม 2563 17 มกราคม 2563
93 NB2001005 อาภาวรรณ มีโภคกิจ วันที่แจ้ง : 09 มกราคม 2563 เวลา : 15:38:04.000
อาการ : ไม่สามารถแปลงไฟล์ word เป็น JPG...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 19 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563
94 NB1912004 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 16 ธันวาคม 2562 เวลา : 08:16:30.000
อาการ : เครื่องช้ามาก ทำงานไม่ได้ เครื่องไม่สามารถปิด ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 02 มกราคม 2563 12 ธันวาคม 2562 02 มกราคม 2563
95 NB1911005 ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน วันที่แจ้ง : 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 13:30:41.000
อาการ : เกิด Bad Sector ใน Hard Disk Drive...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 12 พฤศจิกายน 2562 12 พฤศจิกายน 2562 12 พฤศจิกายน 2562
96 NB1911004 ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน วันที่แจ้ง : 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 09:44:21.000
อาการ : Window 7 และ Hard Disk Drive อาจจะมีปัญหา การบูทเข...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 11 พฤศจิกายน 2562 11 พฤศจิกายน 2562 11 พฤศจิกายน 2562
97 NB1911003 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 16:35:50.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้นทุกเครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 07 พฤศจิกายน 2562 07 พฤศจิกายน 2562 07 พฤศจิกายน 2562
98 NB1911002 ณัฎฐณิชา ลิ่มพิพิธสุวรรณ วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 16:32:51.000
อาการ : เปลี่ยน hard disk ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 07 พฤศจิกายน 2562 07 พฤศจิกายน 2562 07 พฤศจิกายน 2562
99 NB1910017 นนทโชติ อุดมศรี วันที่แจ้ง : 21 ตุลาคม 2562 เวลา : 13:33:57.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ internet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 22 ตุลาคม 2562 22 ตุลาคม 2562 22 ตุลาคม 2562
100 NB1910013 กัลยา ตันมณี วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2562 เวลา : 09:00:30.000
อาการ : ลงโปรแกรมปฏิบัติการ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 ตุลาคม 2562 17 ตุลาคม 2562 17 ตุลาคม 2562
101 NB1909011 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 18 กันยายน 2562 เวลา : 16:31:36.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย ต้องปิดเปิดอินเตอร์เน็ตใหม่ เ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 11 ตุลาคม 2562 11 ตุลาคม 2562 11 ตุลาคม 2562
102 NB1909010 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2562 เวลา : 11:53:48.000
อาการ : ย้ายเครื่องปริ้นเตอร์ไปติดตั้งอีกเครื่อง และแชร์กา...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 16 กันยายน 2562 16 กันยายน 2562 16 กันยายน 2562
103 NB1909009 เกสร พรหมหล้าวรรณ วันที่แจ้ง : 13 กันยายน 2562 เวลา : 11:37:31.000
อาการ : ลงวินโดร์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 กันยายน 2562 16 กันยายน 2562 17 กันยายน 2562
104 NB1909008 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 13 กันยายน 2562 เวลา : 08:59:06.000
อาการ : windows ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน ค้าง และโหลดนานมากเว...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 13 กันยายน 2562 13 กันยายน 2562 13 กันยายน 2562
105 NB1909006 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 12 กันยายน 2562 เวลา : 15:37:11.000
อาการ : เครื่องคอมของ หัวหน้างานทะเบียน นนท์ บูตเข้าช้า ใช...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 13 กันยายน 2562 13 กันยายน 2562 13 กันยายน 2562
106 NB1908019 ขจรศักดิ์ เจ้ากรมทอง วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2562 เวลา : 15:43:24.000
อาการ : 1. เคร่ืองคอมพ์ เปิดดับ ๆ ใช้งานไม่ได้ 2. ติดตั้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 30 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 02 กันยายน 2562
107 NB1906010 จิราณีย์ พันมูล วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:03:12.000
อาการ : โน๊ตบุ๊คใช้งานช้า ไม่สามารถ Save งานต่างๆ ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 28 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562
108 NB1906008 กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2562 เวลา : 17:17:18.000
อาการ : ลงโปรเเกรม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562
109 NB1906007 กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2562 เวลา : 17:16:40.000
อาการ : ลงโปรเเกรม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562
110 NB1906006 กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2562 เวลา : 16:46:42.000
อาการ : ลงโปรเเกรม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562
111 NB1906005 กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2562 เวลา : 16:39:10.000
อาการ : ลงโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562
112 NB1906004 กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2562 เวลา : 16:35:40.000
อาการ : ลงโปรเเกรม ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562
113 NB1906001 พัชรี นาจพินิจ วันที่แจ้ง : 07 มิถุนายน 2562 เวลา : 10:06:04.000
อาการ : พบว่ามีไวรัส เครื่องช้ามากกว่าปกติ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562
114 NB1811005 พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 15:41:10.000
อาการ : ลง OS ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561
115 NB1811004 สุธิษา เละเซ็น วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 15:39:55.000
อาการ : ลง OS ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561
116 NB1811002 กัลยา ตันมณี วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 13:47:51.000
อาการ : ลง window7+office...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 01 พฤศจิกายน 2561 01 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561
117 NB1808013 เกษม เจนวิไลศิลป์ วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:12:10.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เข้าโปรแกรม windows ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
118 NB1807001 ขวัญใจ พุ่มแย้ม วันที่แจ้ง : 18 กรกฎาคม 2561 เวลา : 12:10:29.000
อาการ : เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 18 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561
119 NB1806005 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 08 มิถุนายน 2561 เวลา : 16:08:14.000
อาการ : เครื่องช้า ไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 08 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561
: รอดำเนินการ : ระหว่างดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น