รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [กรณี รับเรื่องมากกว่า 1 วัน]

เลือกศูนย์พื้นที่ :

จำนวนรายการ 500 เวลารวมทั้งสิ้น 117,459.00 ชั่วโมง ( ค่าเฉลี่ย 0.23 ชั่วโมง )
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
1 HT2208012 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 10 สิงหาคม 2565 เวลา : 15:51:13.000
อาการ : คอมไม่สามารถทำงานได้ เปิดได้ แต่คลิ๊กเมาส์ไ่ม่ไป (...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 สิงหาคม 2565
2 HT2208010 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 08 สิงหาคม 2565 เวลา : 12:31:01.000
อาการ : อยากให้เพิ่มรายชื่อเวลาสแกนเอกสารเช้าคอมพิวเตอร์ 1...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 สิงหาคม 2565 09 สิงหาคม 2565
3 SB2207016 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 27 กรกฎาคม 2565 เวลา : 17:16:39.000
อาการ : เครื่องโปรเจคเตอร์ มีสีฟ้าบ้างขณะใช้งาน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 สิงหาคม 2565 04 สิงหาคม 2565 04 สิงหาคม 2565
4 HT2207018 ฐิติรัตน์ ฤกษ์ศรีรี วันที่แจ้ง : 27 กรกฎาคม 2565 เวลา : 14:37:24.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 สิงหาคม 2565 01 สิงหาคม 2565 08 สิงหาคม 2565
5 SB2207015 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 27 กรกฎาคม 2565 เวลา : 14:32:46.000
อาการ : โปรเจคเตอร์แสดงภาพที่ซีดและสีฟ้าขณใช้งาน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 สิงหาคม 2565 03 สิงหาคม 2565 04 สิงหาคม 2565
6 SB2207015 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 27 กรกฎาคม 2565 เวลา : 14:32:46.000
อาการ : โปรเจคเตอร์แสดงภาพที่ซีดและสีฟ้าขณใช้งาน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 สิงหาคม 2565
7 HT2207017 สิรัตติกาล ภานุศร วันที่แจ้ง : 26 กรกฎาคม 2565 เวลา : 09:56:54.000
อาการ : ติดตั้งอุปกรณ์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 สิงหาคม 2565 01 สิงหาคม 2565 01 สิงหาคม 2565
8 HT2207016 จรยุทธ โซ๊ะมาลี วันที่แจ้ง : 26 กรกฎาคม 2565 เวลา : 09:06:59.000
อาการ : ขอเชื่อมต่อปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 สิงหาคม 2565 01 สิงหาคม 2565 01 สิงหาคม 2565
9 HT2207015 เชาวนี แย้มผิว วันที่แจ้ง : 26 กรกฎาคม 2565 เวลา : 09:05:33.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์เพื่อพิมพ์จากเครื่องถ่ายเอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 สิงหาคม 2565 01 สิงหาคม 2565 01 สิงหาคม 2565
10 HT2207011 พัฒน์พล แก้วยม วันที่แจ้ง : 19 กรกฎาคม 2565 เวลา : 10:17:49.000
อาการ : เครื่อง VoIP โทรออก-รับสาย ได้ไม้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 กรกฎาคม 2565 21 กรกฎาคม 2565 21 กรกฎาคม 2565
11 HT2207010 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 18 กรกฎาคม 2565 เวลา : 14:58:31.000
อาการ : ติดตั้ง ssd...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 กรกฎาคม 2565 21 กรกฎาคม 2565 21 กรกฎาคม 2565
12 NB2207006 ลาวัลย์ ณ โมราคม วันที่แจ้ง : 18 กรกฎาคม 2565 เวลา : 14:34:54.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่ และ Copy ข้อมูลลงเครื่องใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 01 สิงหาคม 2565 01 สิงหาคม 2565 01 สิงหาคม 2565
13 WK2207006 ราตรี เอี่ยมประดิษฐ์ วันที่แจ้ง : 11 กรกฎาคม 2565 เวลา : 10:24:18.000
อาการ : ต้องการลงโปรแกรม SPSS และ Nero...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 กรกฎาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565
14 HT2207005 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 06 กรกฎาคม 2565 เวลา : 15:38:16.000
อาการ : เปลี่ยนถ่าน bios 2 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 กรกฎาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565
15 HT2207004 วุฒิศาสตร์ คำคม วันที่แจ้ง : 06 กรกฎาคม 2565 เวลา : 11:26:40.000
อาการ : 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ชำรุด 2.ลงโปรแรม ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 กรกฎาคม 2565 07 กรกฎาคม 2565 07 กรกฎาคม 2565
16 NB2207002 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 05 กรกฎาคม 2565 เวลา : 15:15:10.000
อาการ : โปรแกรม Microsoft ไม่มีโปรแกรมตรวจสอบการสะกดคำ หรื...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 16 กรกฎาคม 2565 16 กรกฎาคม 2565 16 กรกฎาคม 2565
17 WK2207005 สุปวีย์ เรืองสุรัตน์ วันที่แจ้ง : 05 กรกฎาคม 2565 เวลา : 14:17:59.000
อาการ : VOIP ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 11 กรกฎาคม 2565 05 กรกฎาคม 2565 11 กรกฎาคม 2565
18 HT2207003 ภัทรภรณ์ รองแก้ว วันที่แจ้ง : 05 กรกฎาคม 2565 เวลา : 10:20:31.000
อาการ : เครื่องสำรองไฟเปิดไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 กรกฎาคม 2565 06 กรกฎาคม 2565 06 กรกฎาคม 2565
19 SB2206013 ภัทรภร ประมูลวงษ์ วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2565 เวลา : 14:19:13.000
อาการ : เดินสายแลนเข้าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 29 มิถุนายน 2565 27 มิถุนายน 2565 29 มิถุนายน 2565
20 NB2206004 พรทิพย์ มหิพันธุ์ วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2565 เวลา : 10:51:03.000
อาการ : อัพเดตคอมแล้วใช้งานไลน์ไม่ได้ ลบติดตั้งใหม่ก็ยังใช...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 04 กรกฎาคม 2565 04 กรกฎาคม 2565 04 กรกฎาคม 2565
21 HT2206010 ปิยพงษ์ ชูจันอัด วันที่แจ้ง : 23 มิถุนายน 2565 เวลา : 09:29:53.000
อาการ : ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต เนื่องจากต้องใช้ทำการเรียน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มิถุนายน 2565
22 WK2206003 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2565 เวลา : 15:51:45.000
อาการ : ติดตั้งปริ้นส์เตอร์ และเปลี่ยนถ่านไบออสคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 24 มิถุนายน 2565 13 มิถุนายน 2565 24 มิถุนายน 2565
23 HT2206005 เปรมสิรินทร์ แย้มสรวล วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2565 เวลา : 09:56:20.000
อาการ : เปิดหน้าจอไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 มิถุนายน 2565 13 มิถุนายน 2565 13 มิถุนายน 2565
24 NB2206003 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2565 เวลา : 11:56:40.000
อาการ : เครื่องปริ้นใบเสร็จ หน้า Counter ออก 2 ใบ ไม่สามาร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 12 กรกฎาคม 2565 12 กรกฎาคม 2565 12 กรกฎาคม 2565
25 NB2206002 กันยาวีร์ เมฆีวราพันธุ์ วันที่แจ้ง : 08 มิถุนายน 2565 เวลา : 14:47:51.000
อาการ : เครื่องคอมฯ เข้าเน็ตของมหาลัยฯไม่ได้ ขอนัด วันอังค...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 25 กรกฎาคม 2565 25 กรกฎาคม 2565 25 กรกฎาคม 2565
26 HT2206004 ปิยะรัตน์ โพธิ์ย้อย วันที่แจ้ง : 07 มิถุนายน 2565 เวลา : 15:14:24.000
อาการ : ระบบอินเตอร์เนตห้องพักใช้ไม่ได้ รบกวนเช็คหน่อยค่า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 มิถุนายน 2565 17 มิถุนายน 2565 17 มิถุนายน 2565
27 HT2206003 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 07 มิถุนายน 2565 เวลา : 08:06:44.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 มิถุนายน 2565 13 มิถุนายน 2565 13 มิถุนายน 2565
28 NB2206001 อาภาวรรณ มีโภคกิจ วันที่แจ้ง : 06 มิถุนายน 2565 เวลา : 14:22:23.000
อาการ : ลง MS-office...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 12 กรกฎาคม 2565 12 กรกฎาคม 2565 12 กรกฎาคม 2565
29 WK2205002 เทวัน พุ่มชะบา วันที่แจ้ง : 18 พฤษภาคม 2565 เวลา : 13:29:07.000
อาการ : ขอให้ลงโปรแกรมปริ้นเตอร์ใหม่ และแชร์ระบบปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 24 มิถุนายน 2565 19 พฤษภาคม 2565 24 มิถุนายน 2565
30 HT2205009 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 10 พฤษภาคม 2565 เวลา : 10:41:13.000
อาการ : คณะศิลปศาสตร์จัดซื้อ SSD เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 พฤษภาคม 2565 30 พฤษภาคม 2565 30 พฤษภาคม 2565
31 NB2205004 สุนิสา อบเทศ วันที่แจ้ง : 09 พฤษภาคม 2565 เวลา : 14:30:26.000
อาการ : หน้าเดสท๊อป ขวาล่าง มันขึ้นว่า Activate Windows ค่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 12 กรกฎาคม 2565 12 กรกฎาคม 2565 12 กรกฎาคม 2565
32 NB2205003 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 09 พฤษภาคม 2565 เวลา : 10:23:45.000
อาการ : up date โปรแกรม เครื่องค้าง ข้อมูลเต็ม ขอบคุณคะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 09 มิถุนายน 2565 09 มิถุนายน 2565 09 มิถุนายน 2565
33 NB2205002 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 09 พฤษภาคม 2565 เวลา : 10:15:38.000
อาการ : 1.หมายเลข 7440001006855-1 กบน เครื่องมีไวรัสและเปิ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 09 มิถุนายน 2565 09 มิถุนายน 2565 09 มิถุนายน 2565
34 NB2205001 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2565 เวลา : 17:14:06.000
อาการ : ดาวโหลดข้อมูลไม่ขึ้นคะ line pc...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 09 มิถุนายน 2565 09 มิถุนายน 2565 09 มิถุนายน 2565
35 HT2205003 เอกชัย นาคถนอม วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2565 เวลา : 15:20:09.000
อาการ : ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 พฤษภาคม 2565 05 พฤษภาคม 2565 05 พฤษภาคม 2565
36 HT2205002 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2565 เวลา : 13:20:18.000
อาการ : เปลี่ยนฮาร์ทดิสก์ใหม่ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 พฤษภาคม 2565 05 พฤษภาคม 2565 05 พฤษภาคม 2565
37 HT2204019 พิชญ์สิณี พงษ์สวัสดิ์ วันที่แจ้ง : 29 เมษายน 2565 เวลา : 16:14:01.000
อาการ : ไม่สามารถใช้โปรแกรม Adobe ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 พฤษภาคม 2565 02 พฤษภาคม 2565 02 พฤษภาคม 2565
38 HT2204018 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 29 เมษายน 2565 เวลา : 13:32:57.000
อาการ : เปิดงานจากไดร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 พฤษภาคม 2565 02 พฤษภาคม 2565 02 พฤษภาคม 2565
39 NB2204011 อาภาวรรณ มีโภคกิจ วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2565 เวลา : 11:42:50.000
อาการ : ลงโปรแกรม office...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 08 มิถุนายน 2565 08 มิถุนายน 2565 08 มิถุนายน 2565
40 NB2204009 อาภาวรรณ มีโภคกิจ วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2565 เวลา : 09:44:06.000
อาการ : ลงโปรแกรม office...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 08 มิถุนายน 2565 08 มิถุนายน 2565 08 มิถุนายน 2565
41 HT2204015 เจนจิรา ศักดิ์สองเมือง วันที่แจ้ง : 27 เมษายน 2565 เวลา : 15:52:57.000
อาการ : google drive เพื่อทำงานหาย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 เมษายน 2565 28 เมษายน 2565 28 เมษายน 2565
42 SB2204007 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 27 เมษายน 2565 เวลา : 08:57:00.000
อาการ : ขอให้มาติดตั้งโปรแกรม New GFMIS...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 28 เมษายน 2565 28 เมษายน 2565 28 เมษายน 2565
43 HT2204013 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 26 เมษายน 2565 เวลา : 13:24:07.000
อาการ : voice .ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 เมษายน 2565 28 เมษายน 2565 28 เมษายน 2565
44 NB2204008 อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี วันที่แจ้ง : 26 เมษายน 2565 เวลา : 13:03:22.000
อาการ : เครื่อง PC ใช้งานไป 3 - 5นาที แล้วก็ดับ เป็นหลายคร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 05 พฤษภาคม 2565 05 พฤษภาคม 2565 05 พฤษภาคม 2565
45 HT2204012 อมนตรา ดนุจโรจน์ วันที่แจ้ง : 26 เมษายน 2565 เวลา : 10:06:29.000
อาการ : drive ที่แชร์ไว้กับ google drive เพื่อทำงานหาย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 เมษายน 2565 28 เมษายน 2565 28 เมษายน 2565
46 HT2204011 สุจิรา มากประมูล วันที่แจ้ง : 25 เมษายน 2565 เวลา : 09:39:06.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ เปลี่ยนถ่าน Bios เครื่องคอมพิวเตอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 เมษายน 2565 28 เมษายน 2565 28 เมษายน 2565
47 HT2204008 ฌนกร หยกสหชาติ วันที่แจ้ง : 18 เมษายน 2565 เวลา : 09:24:19.000
อาการ : ไม่มีสัญญาณ? internet...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 เมษายน 2565 20 เมษายน 2565 20 เมษายน 2565
48 NB2204002 สุธิดา พิทักษ์วินัย วันที่แจ้ง : 04 เมษายน 2565 เวลา : 09:28:28.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้มา 2 อาทิตย์ ช่วยรีบแก้ไขใ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 05 เมษายน 2565 04 เมษายน 2565 05 เมษายน 2565
49 NB2204001 สุธิดา พิทักษ์วินัย วันที่แจ้ง : 04 เมษายน 2565 เวลา : 09:20:30.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้มา 2 อาทิตย์ ช่วยรีบแก้ไขใ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 05 เมษายน 2565 04 เมษายน 2565 05 เมษายน 2565
50 HT2203011 ชุติมา ยินดีทีป วันที่แจ้ง : 29 มีนาคม 2565 เวลา : 10:25:37.000
อาการ : program Nero ใช้ไม่ได้ค่ะ ไร้ท์ CD ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 เมษายน 2565 04 เมษายน 2565 04 เมษายน 2565
51 NB2203002 ชัยยง ศิริพรมงคลชัย วันที่แจ้ง : 29 มีนาคม 2565 เวลา : 08:42:52.000
อาการ : อินเทอร์เนตใช้งานไม่ได้ครับ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 05 เมษายน 2565 04 เมษายน 2565 05 เมษายน 2565
52 HT2203010 วุฒิศาสตร์ คำคม วันที่แจ้ง : 25 มีนาคม 2565 เวลา : 11:27:43.000
อาการ : เร้าท์เตอร์ไวไฟใช้งานไม่ได้ ต้องการ set up .s,j...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 เมษายน 2565
53 SB2203007 นาถยา ผิวอ่อน วันที่แจ้ง : 22 มีนาคม 2565 เวลา : 09:41:05.000
อาการ : เครื่องรีสตาร์ท 5-6 ครั้งต่อวัน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 มีนาคม 2565 30 มีนาคม 2565 30 มีนาคม 2565
54 HT2203009 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2565 เวลา : 10:20:05.000
อาการ : สัญญาณ Wifi อ่อน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 เมษายน 2565
55 HT2203007 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2565 เวลา : 15:15:12.000
อาการ : เวลาเครื่องคอมช้ากว่าปกติ ไป 1 วัน ได้แก้ไขเบื้อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 มีนาคม 2565 16 มีนาคม 2565 16 มีนาคม 2565
56 WK2203001 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2565 เวลา : 11:24:25.000
อาการ : ลงโปรแกรม nitto 9 (เครื่องบริการหมายลข 7)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 25 มีนาคม 2565 16 มีนาคม 2565 25 มีนาคม 2565
57 HT2203004 อรอุมา อารีชม วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2565 เวลา : 10:33:45.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่ จำนวน 4 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 มีนาคม 2565 14 มีนาคม 2565 16 มีนาคม 2565
58 HT2203002 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 04 มีนาคม 2565 เวลา : 14:46:31.000
อาการ : เครื่อง VOIP ของ ห้องกฎหมายและนิติการ ชั้น 7 อาคาร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 มีนาคม 2565 07 มีนาคม 2565 07 มีนาคม 2565
59 SB2203002 สิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2565 เวลา : 10:13:52.000
อาการ : ลงโปรแกรมลิขสิทธิ์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 04 มีนาคม 2565 04 มีนาคม 2565 04 มีนาคม 2565
60 SB2203001 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2565 เวลา : 08:53:27.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรม Webex เพื่อใช้ในการ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 04 มีนาคม 2565 04 มีนาคม 2565 04 มีนาคม 2565
61 SB2202008 นิภาพร ทองรอด วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 10:08:27.000
อาการ : เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 21 กุมภาพันธ์ 2565 21 กุมภาพันธ์ 2565 21 กุมภาพันธ์ 2565
62 SB2202007 นิภาพร ทองรอด วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 10:08:23.000
อาการ : เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 21 กุมภาพันธ์ 2565 21 กุมภาพันธ์ 2565 21 กุมภาพันธ์ 2565
63 SB2202006 เฉลิมพล เริ่มรัตน์ วันที่แจ้ง : 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 09:59:33.000
อาการ : เข้าระบบอินเตอร์เน็ต จัดซื้อจัดจ้างไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 21 กุมภาพันธ์ 2565 21 กุมภาพันธ์ 2565 22 กุมภาพันธ์ 2565
64 NB2202008 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 16:41:08.000
อาการ : รบกวนลงโปรแกรม PDF และขอเมนูเป็นภาษาไทยคะ ขอบคุณคะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 23 กุมภาพันธ์ 2565 23 กุมภาพันธ์ 2565 23 กุมภาพันธ์ 2565
65 NB2202007 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 15:33:00.000
อาการ : รบกวนลงโปรแกรมสำนักงานฯ โปรแกรมเครื่องปริ้นเตอร์ จ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 01 มีนาคม 2565 01 มีนาคม 2565 01 มีนาคม 2565
66 NB2202005 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 08:36:00.000
อาการ : ปริ้นเอกสารผ่านระบบเครือข่ายไม่ได้ เครื่องถ่ายเอกส...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 01 มีนาคม 2565 01 มีนาคม 2565 01 มีนาคม 2565
67 HT2202006 วิยะดา นุชพันธุ์ วันที่แจ้ง : 08 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 09:29:57.000
อาการ : ไมสามารถปริ้นส์เอกสารไปยังเครื่องถ่ายเอกสารได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 กุมภาพันธ์ 2565 09 กุมภาพันธ์ 2565 09 กุมภาพันธ์ 2565
68 HT2202005 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 07 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 16:12:45.000
อาการ : เปิด file งานเครื่อ mac ไม่ได้ ลบกวนแปลงเป็น file ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 กุมภาพันธ์ 2565 15 กุมภาพันธ์ 2565 15 กุมภาพันธ์ 2565
69 HT2202004 วรรณภา ใหญ่มาก วันที่แจ้ง : 07 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 13:34:09.000
อาการ : ลงไดรเวอร์ปริ้นเตอร์ canon x366 ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 กุมภาพันธ์ 2565 15 กุมภาพันธ์ 2565 15 กุมภาพันธ์ 2565
70 NB2202003 ภาคภูมิ คันธวิวรณ์ วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 14:07:53.000
อาการ : ไม่สามารถใช้เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 07 กุมภาพันธ์ 2565 07 กุมภาพันธ์ 2565 07 กุมภาพันธ์ 2565
71 HT2202001 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 09:41:13.000
อาการ : ลงโปรแกรม Nero ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 กุมภาพันธ์ 2565 04 กุมภาพันธ์ 2565 04 กุมภาพันธ์ 2565
72 NB2201008 อุมาพร พ่วงลา วันที่แจ้ง : 28 มกราคม 2565 เวลา : 12:04:14.000
อาการ : เปิดไลน์ ส่งงานทางไลน์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565 01 กุมภาพันธ์ 2565 01 กุมภาพันธ์ 2565
73 HT2201016 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2565 เวลา : 09:32:25.000
อาการ : Wifi .ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 มกราคม 2565 26 มกราคม 2565 26 มกราคม 2565
74 HT2201015 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2565 เวลา : 08:45:45.000
อาการ : ติดตั้ง เดินสาย อินเตอร์เน็ต ในห้องประชุม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 มกราคม 2565 03 กุมภาพันธ์ 2565 03 กุมภาพันธ์ 2565
75 NB2201007 ส้มลิ้ม ครุฑวิลัย วันที่แจ้ง : 24 มกราคม 2565 เวลา : 13:26:44.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม Adobe Acrobat Pro DC ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 10 กุมภาพันธ์ 2565 10 กุมภาพันธ์ 2565 10 กุมภาพันธ์ 2565
76 NB2201005 ดวงใจ สุจิตธรรมกุล วันที่แจ้ง : 24 มกราคม 2565 เวลา : 10:26:32.000
อาการ : print e-document ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565 01 กุมภาพันธ์ 2565 01 กุมภาพันธ์ 2565
77 HT2201014 นิติมา สุวรรณโกมล วันที่แจ้ง : 24 มกราคม 2565 เวลา : 10:22:40.000
อาการ : เครื่องขึ้น Reboot and Select proper Boot Device ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 กุมภาพันธ์ 2565 03 กุมภาพันธ์ 2565 03 กุมภาพันธ์ 2565
78 HT2201013 นิติมา สุวรรณโกมล วันที่แจ้ง : 24 มกราคม 2565 เวลา : 10:19:10.000
อาการ : ลงโปรแกรม PDF...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 กุมภาพันธ์ 2565 03 กุมภาพันธ์ 2565 03 กุมภาพันธ์ 2565
79 HT2201009 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 17 มกราคม 2565 เวลา : 14:13:20.000
อาการ : ลงโปรแกรมคอมฯ ใหม่ (แจ้งแทน ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 มกราคม 2565
80 HT2201006 นพนันท์ คงสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 13 มกราคม 2565 เวลา : 09:06:00.000
อาการ : ลงโปรแกรมบันทึกหน้าจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 มกราคม 2565 20 มกราคม 2565 20 มกราคม 2565
81 HT2201002 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 07 มกราคม 2565 เวลา : 15:51:48.000
อาการ : ติดตั้งระบบแลนและเครื่องคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 มกราคม 2565 11 มกราคม 2565 11 มกราคม 2565
82 HT2112011 ภัทรภรณ์ รองแก้ว วันที่แจ้ง : 24 ธันวาคม 2564 เวลา : 10:29:12.000
อาการ : VoIP เบอร์ 10499 ไม่มีสัญญาณ ไม่มีเสียง ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 ธันวาคม 2564
83 HT2112010 นัทธี เพชรบุรี วันที่แจ้ง : 21 ธันวาคม 2564 เวลา : 15:59:24.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564
84 NB2112005 ประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส วันที่แจ้ง : 20 ธันวาคม 2564 เวลา : 14:12:59.000
อาการ : เครื่องช้า ต้อง update...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 11 มกราคม 2565 11 มกราคม 2565 11 มกราคม 2565
85 HT2112007 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 15 ธันวาคม 2564 เวลา : 09:18:21.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ลง Window และติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564
86 NB2112004 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 14 ธันวาคม 2564 เวลา : 14:40:33.000
อาการ : ระบบปฏิบัติการ Window ไม่เสถียร ไม่สามารถปฏิบัติงา...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 07 มกราคม 2565 07 มกราคม 2565 07 มกราคม 2565
87 HT2112006 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 09 ธันวาคม 2564 เวลา : 15:58:45.000
อาการ : ลง windows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564
88 HT2112005 วิกร วงษ์เสถียร วันที่แจ้ง : 09 ธันวาคม 2564 เวลา : 09:26:50.000
อาการ : เสียงลำโพงไม่เป็นปกติ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 ธันวาคม 2564 14 ธันวาคม 2564 14 ธันวาคม 2564
89 NB2112002 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 03 ธันวาคม 2564 เวลา : 14:08:46.000
อาการ : ย้ายข้อมูลลงคอมอีกเครื่อง และลง โปรแกรม Microsofe ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 11 มกราคม 2565 11 มกราคม 2565 11 มกราคม 2565
90 HT2112001 ธนาวรรณ รัมมะภาพ วันที่แจ้ง : 01 ธันวาคม 2564 เวลา : 10:08:41.000
อาการ : เครื่องคอมฯ จะถามให้ restart ทุกๆ 1 ชม....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 ธันวาคม 2564 02 ธันวาคม 2564 02 ธันวาคม 2564
91 HT2111019 ราตรี ศิริวัฒน์ วันที่แจ้ง : 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 14:23:19.000
อาการ : โทรศัพท์ภายใน ไม่มีสัญญาณ เสียบปลั๊กแล้วไฟฟ้าไม่เข...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 ธันวาคม 2564 02 ธันวาคม 2564 02 ธันวาคม 2564
92 HT2111018 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 14:51:00.000
อาการ : ติดตั้งสายแลน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564
93 HT2111017 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 14:49:33.000
อาการ : ติดตั้ง Ms Office (แจ้งแทน ดร.ธนวรรณ พรมขลิบนิล)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564
94 HT2111016 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 14:47:50.000
อาการ : เครื่องเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564
95 HT2111015 นพนันท์ คงสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 13:06:09.000
อาการ : อัพเกรดคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์ทางคณะจัดหา)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564
96 SB2111011 ขนิษฐา ดำรงกุล วันที่แจ้ง : 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 09:40:54.000
อาการ : ไม่สามารถ backup ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 26 พฤศจิกายน 2564 29 พฤศจิกายน 2564 29 พฤศจิกายน 2564
97 HT2111013 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 12:57:12.000
อาการ : เครื่องปริ้นไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 พฤศจิกายน 2564
98 NB2111005 ขจรศักดิ์ เจ้ากรมทอง วันที่แจ้ง : 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 12:56:34.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดเข้าหน้าจอไม่ได้ ขึ้น repair...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 03 ธันวาคม 2564 18 พฤศจิกายน 2564 03 ธันวาคม 2564
99 HT2111011 ยุพา แจ่มสายบัว วันที่แจ้ง : 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 11:07:04.000
อาการ : ได้รับแจ้งจากอาจารย์ผู้สอนว่า สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 พฤศจิกายน 2564
100 HT2111006 สิริวรรณ สุขนิคม วันที่แจ้ง : 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 13:25:55.000
อาการ : Router เสีย สัญญาณไฟไม่ขึ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 พฤศจิกายน 2564 12 พฤศจิกายน 2564 17 พฤศจิกายน 2564
101 HT2111005 ตวงพร ขาวมาลา วันที่แจ้ง : 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 11:11:45.000
อาการ : เปลี่ยน SSD ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 พฤศจิกายน 2564 07 พฤศจิกายน 2564 07 พฤศจิกายน 2564
102 HT2111004 ดวงกมล กนิษฐชาต วันที่แจ้ง : 04 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 15:22:38.000
อาการ : ตั้งค่าสแกนเครื่องปริ๊นซ์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 พฤศจิกายน 2564 07 พฤศจิกายน 2564 07 พฤศจิกายน 2564
103 NB2111002 พรทิพย์ มหิพันธุ์ วันที่แจ้ง : 02 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 15:37:20.000
อาการ : ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 10 พฤศจิกายน 2564 10 พฤศจิกายน 2564 10 พฤศจิกายน 2564
104 HT2111003 พรวิภา กลิ่นทอง วันที่แจ้ง : 02 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 09:01:54.000
อาการ : ติดตั้งเครื่อง Print...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 พฤศจิกายน 2564 07 พฤศจิกายน 2564 07 พฤศจิกายน 2564
105 HT2111001 อนันทรัตน์ อยู่สบาย วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 12:30:40.000
อาการ : เชื่อมต่อสัญญานปริ้นเตอร์ กับลงโปรแกรมโน็ตบุค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 02 พฤศจิกายน 2564 02 พฤศจิกายน 2564 02 พฤศจิกายน 2564
106 NB2111001 บำรุง โกศล วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 10:51:11.000
อาการ : ไม่สามารถเข้าใช้งาน Internet ได้ด่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 03 พฤศจิกายน 2564 01 พฤศจิกายน 2564 03 พฤศจิกายน 2564
107 HT2110020 บุษบา สภาพไทย วันที่แจ้ง : 28 ตุลาคม 2564 เวลา : 16:23:48.000
อาการ : เครื่องไม่มีการแชร์สารบัญ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 พฤศจิกายน 2564 07 พฤศจิกายน 2564 07 พฤศจิกายน 2564
108 NB2110011 สุภาพร เทพทิม วันที่แจ้ง : 27 ตุลาคม 2564 เวลา : 15:09:57.000
อาการ : ไม่มีสัญญาณเน็ต สั่งปริ้นก็ติดบ้างไม่ติดบ้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 10 พฤศจิกายน 2564 10 พฤศจิกายน 2564 10 พฤศจิกายน 2564
109 NB2110009 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 14 ตุลาคม 2564 เวลา : 12:25:02.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เสีย เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 10 พฤศจิกายน 2564 10 พฤศจิกายน 2564 10 พฤศจิกายน 2564
110 HT2110008 ตวงพร ขาวมาลา วันที่แจ้ง : 12 ตุลาคม 2564 เวลา : 11:46:18.000
อาการ : เครื่องตอบสนองต่อโปรแกรมต่างๆ ช้ามาก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 ตุลาคม 2564 14 ตุลาคม 2564
111 HT2110007 สุภัทรา ผันผาย วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2564 เวลา : 20:15:54.000
อาการ : ลง window 10 ใหม่ โปรแกรม office Pdf ปล. Format ได...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 ตุลาคม 2564 14 ตุลาคม 2564 14 ตุลาคม 2564
112 HT2110003 เอกชัย นาคถนอม วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2564 เวลา : 11:38:46.000
อาการ : microsoftword มีปัญหาในการเปลี่ยนภาษา ทำให้ค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 ตุลาคม 2564 06 ตุลาคม 2564 06 ตุลาคม 2564
113 NB2110001 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2564 เวลา : 16:14:34.000
อาการ : voip เสียคะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 05 ตุลาคม 2564 14 ตุลาคม 2564 14 ตุลาคม 2564
114 WK2110001 บุษกร บุญช่วย วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2564 เวลา : 13:08:35.000
อาการ : VOIP ไม่มีสัญญา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 10 พฤศจิกายน 2564 02 พฤศจิกายน 2564 10 พฤศจิกายน 2564
115 NB2109005 พนา เจนจบ วันที่แจ้ง : 27 กันยายน 2564 เวลา : 10:25:09.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้น Blue Screen...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 05 ตุลาคม 2564 30 กันยายน 2564 05 ตุลาคม 2564
116 HT2109012 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 22 กันยายน 2564 เวลา : 14:08:04.000
อาการ : บันทึกงานลงไดร์ไม่ได้ อยากให้ดึง Document มาไว้ไดร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 กันยายน 2564 27 กันยายน 2564 27 กันยายน 2564
117 HT2109011 เอกลักษณ์ นนทะวงษ์ วันที่แจ้ง : 22 กันยายน 2564 เวลา : 12:10:36.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม illustrator...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 กันยายน 2564 23 กันยายน 2564 23 กันยายน 2564
118 HT2109010 กรรณิการ์ อัตตะสาระ วันที่แจ้ง : 22 กันยายน 2564 เวลา : 09:08:13.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม Google Meet สำหรับการเข้าร่วมประชุม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 กันยายน 2564 23 กันยายน 2564 23 กันยายน 2564
119 SB2109006 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 13 กันยายน 2564 เวลา : 14:30:13.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ปิดเอง เปิดเอง กว่าจะเปิดเครื่องติดช้าม...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 กันยายน 2564 16 กันยายน 2564 16 กันยายน 2564
120 HT2109005 เปรมสิรินทร์ แย้มสรวล วันที่แจ้ง : 10 กันยายน 2564 เวลา : 11:54:59.000
อาการ : ลงWindows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 กันยายน 2564 13 กันยายน 2564 13 กันยายน 2564
121 NB2109004 นิษฐาภรณ์ ชาญสมร วันที่แจ้ง : 08 กันยายน 2564 เวลา : 18:02:43.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรมคุรุสภาแล้วใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 05 ตุลาคม 2564 05 ตุลาคม 2564 05 ตุลาคม 2564
122 HT2109004 ธงพร กิตติศุภคุณ วันที่แจ้ง : 08 กันยายน 2564 เวลา : 08:28:28.000
อาการ : โทรศัพท์ VOIP เบอร์ 10069 ไม่สามารถใช้งานได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 กันยายน 2564 09 กันยายน 2564 09 กันยายน 2564
123 NB2109003 รวีวรรณ อินทรสวาท วันที่แจ้ง : 03 กันยายน 2564 เวลา : 12:18:28.000
อาการ : รบกวนติดตั้งโปรแกรมรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 08 กันยายน 2564 09 กันยายน 2564
124 HT2109003 นุชจรีย์ ชูศรีวัน วันที่แจ้ง : 03 กันยายน 2564 เวลา : 10:26:27.000
อาการ : เบอร์ VOIP 10299 ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 กันยายน 2564 06 กันยายน 2564 06 กันยายน 2564
125 NB2109002 พนา เจนจบ วันที่แจ้ง : 01 กันยายน 2564 เวลา : 10:41:24.000
อาการ : เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเคสคอมพิวเตอร์ใหม่ เนื่องจากคอม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 05 ตุลาคม 2564 01 กันยายน 2564 05 ตุลาคม 2564
126 HT2109001 พงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์ วันที่แจ้ง : 01 กันยายน 2564 เวลา : 10:36:34.000
อาการ : เครื่องไม่สามารถบูทเข้าวินโดวได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 กันยายน 2564 06 กันยายน 2564 06 กันยายน 2564
127 NB2108006 นันท์นภัส ทองแดง วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2564 เวลา : 17:02:51.000
อาการ : Internet ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 12 กันยายน 2564 31 สิงหาคม 2564 12 กันยายน 2564
128 NB2108005 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2564 เวลา : 17:01:29.000
อาการ : สแกนไวรัส คอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 12 กันยายน 2564 31 สิงหาคม 2564 12 กันยายน 2564
129 HT2108012 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2564 เวลา : 16:34:07.000
อาการ : เครื่อง Voip เสีย / เปลี่ยนเครื่องใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 กันยายน 2564 01 กันยายน 2564 01 กันยายน 2564
130 HT2108011 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2564 เวลา : 16:33:15.000
อาการ : ติดตั้งคอมพิวเตอร์ + และลงระบบปฎิบัติการ (เครื่องซ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 กันยายน 2564 01 กันยายน 2564 01 กันยายน 2564
131 HT2108010 ณิชาภัทร กลิ่นบำรุง วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2564 เวลา : 15:06:33.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ลงวินโดร์คอมพิวเตอร์พีซีใหม่ เนื่อ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 กันยายน 2564 06 กันยายน 2564 06 กันยายน 2564
132 NB2108004 พนา เจนจบ วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2564 เวลา : 15:08:19.000
อาการ : เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่โหลดไปยังหน้าระบบปฏิบัติก...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 12 กันยายน 2564 26 สิงหาคม 2564 12 กันยายน 2564
133 NB2108003 กิ่งดาว เทียมเมือง วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2564 เวลา : 14:04:52.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถรับสัญญานเน็ตจากสายแลนได้ ได้ด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 31 สิงหาคม 2564 31 สิงหาคม 2564 31 สิงหาคม 2564
134 HT2108005 นิติมา สุวรรณโกมล วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2564 เวลา : 13:50:51.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ช้า ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 สิงหาคม 2564 23 สิงหาคม 2564 23 สิงหาคม 2564
135 HT2108004 สุจิรา มากประมูล วันที่แจ้ง : 17 สิงหาคม 2564 เวลา : 15:16:57.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลช้า โปรแกรมค้าง เรียกไฟล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 สิงหาคม 2564 19 สิงหาคม 2564 19 สิงหาคม 2564
136 HT2108002 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 16 สิงหาคม 2564 เวลา : 15:01:30.000
อาการ : Voip สำนักงาน ใช้งานไม่ได้ / ไม่ได้ยินเสียงขณะคุยส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 สิงหาคม 2564 19 สิงหาคม 2564 19 สิงหาคม 2564
137 NB2108001 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2564 เวลา : 18:24:42.000
อาการ : ไม่สามารถprint เอกสารออนไลน์ได้ เพราะเป็นเครื่องคอ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 11 ตุลาคม 2564 11 ตุลาคม 2564 11 ตุลาคม 2564
138 HT2108001 พรทิพย์ ขันธิโชติ วันที่แจ้ง : 03 สิงหาคม 2564 เวลา : 13:14:42.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดขึ้นมาไม่เห็นข้อมูล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 สิงหาคม 2564 05 สิงหาคม 2564 09 สิงหาคม 2564
139 WK2107007 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 30 กรกฎาคม 2564 เวลา : 09:55:48.000
อาการ : อินเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 17 สิงหาคม 2564 02 สิงหาคม 2564 17 สิงหาคม 2564
140 NB2107006 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 27 กรกฎาคม 2564 เวลา : 13:41:14.000
อาการ : เครื่องค้างบ่อยมากและช้ามากเลยคะ ตัวหนังสือแตกหน้า...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 10 สิงหาคม 2564 10 สิงหาคม 2564 10 สิงหาคม 2564
141 HT2107013 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2564 เวลา : 09:34:14.000
อาการ : สแกนงานไม่ได้ และเข้าอินเตอเน็ตไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 กรกฎาคม 2564
142 HT2107004 ปัชฌา ตรีมงคล วันที่แจ้ง : 07 กรกฎาคม 2564 เวลา : 15:28:23.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 25...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 กรกฎาคม 2564 08 กรกฎาคม 2564 08 กรกฎาคม 2564
143 HT2107001 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 02 กรกฎาคม 2564 เวลา : 13:50:18.000
อาการ : ต้องการติดตั้งคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อใ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 กรกฎาคม 2564 05 กรกฎาคม 2564 05 กรกฎาคม 2564
144 HT2106021 อรณี เวชทัพ วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2564 เวลา : 11:31:32.000
อาการ : ไมาสามารถแนบไฟล์ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 มิถุนายน 2564 29 มิถุนายน 2564 29 มิถุนายน 2564
145 HT2106020 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2564 เวลา : 10:50:13.000
อาการ : เปิดงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 มิถุนายน 2564 29 มิถุนายน 2564 29 มิถุนายน 2564
146 NB2106007 บำรุง โกศล วันที่แจ้ง : 18 มิถุนายน 2564 เวลา : 15:59:33.000
อาการ : พาวเวิร์ซัพพรายเสีย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 01 กรกฎาคม 2564 18 มิถุนายน 2564 01 กรกฎาคม 2564
147 NB2106006 ฐิติวัฒน์ นงนุช วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2564 เวลา : 12:36:56.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรมกลุ่ม Adobe และโปรแกรมจำเป็นอื่นๆ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 28 มิถุนายน 2564 28 มิถุนายน 2564 28 มิถุนายน 2564
148 WK2106004 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 15 มิถุนายน 2564 เวลา : 12:31:47.000
อาการ : เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 16 มิถุนายน 2564 15 มิถุนายน 2564 16 มิถุนายน 2564
149 WK2106003 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 15 มิถุนายน 2564 เวลา : 08:53:32.000
อาการ : คั้งค่าการแชร์เครื่องพิมพ์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 16 มิถุนายน 2564 15 มิถุนายน 2564 16 มิถุนายน 2564
150 WK2106002 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2564 เวลา : 14:35:40.000
อาการ : แชร์เครื่องพิมพ์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 16 มิถุนายน 2564 14 มิถุนายน 2564 16 มิถุนายน 2564
151 WK2106001 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2564 เวลา : 12:24:22.000
อาการ : แชร์เครื่องพิมพ์ เครื่องใหม่ครับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 16 มิถุนายน 2564 14 มิถุนายน 2564 16 มิถุนายน 2564
152 HT2106006 นุชรินทร์ ศรีสังข์ วันที่แจ้ง : 12 มิถุนายน 2564 เวลา : 11:01:54.000
อาการ : line pc login เข้า ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 มิถุนายน 2564 14 มิถุนายน 2564 14 มิถุนายน 2564
153 NB2106004 ศุปรานันท์ ทองกุลภัทร์ วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2564 เวลา : 13:59:07.000
อาการ : 1. CPU เปิด และ ปิด เอง 2. จอภาพเป็นสีฟ้า 3. จอภ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 12 กรกฎาคม 2564 12 กรกฎาคม 2564 12 กรกฎาคม 2564
154 SB2106003 ฐิตสิริ สรหงษ์ วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2564 เวลา : 10:15:31.000
อาการ : ลง Lan ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 มิถุนายน 2564 08 มิถุนายน 2564 08 มิถุนายน 2564
155 NB2106003 พัชรี นาจพินิจ วันที่แจ้ง : 01 มิถุนายน 2564 เวลา : 12:03:01.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องลงวินโดว์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 09 มิถุนายน 2564 09 มิถุนายน 2564 09 มิถุนายน 2564
156 NB2106002 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 01 มิถุนายน 2564 เวลา : 11:57:12.000
อาการ : รบกวนลงโปรแกรม Adobe Flash Player ด้วยคะพอดีอบรม ก...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 12 กรกฎาคม 2564 12 กรกฎาคม 2564 12 กรกฎาคม 2564
157 NB2106001 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 01 มิถุนายน 2564 เวลา : 11:54:15.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่คะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 09 มิถุนายน 2564 09 มิถุนายน 2564 09 มิถุนายน 2564
158 NB2105004 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 31 พฤษภาคม 2564 เวลา : 13:28:00.000
อาการ : ลงโปรแกรม Microsoft office 2013...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 09 มิถุนายน 2564 09 มิถุนายน 2564 09 มิถุนายน 2564
159 WK2105008 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 27 พฤษภาคม 2564 เวลา : 13:57:29.000
อาการ : ให้ช่วยตรวจสอบสัญญาณ WIFI เนื่องจากใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 16 มิถุนายน 2564 01 มิถุนายน 2564 16 มิถุนายน 2564
160 SB2105012 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 25 พฤษภาคม 2564 เวลา : 10:13:08.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 28 พฤษภาคม 2564 09 มิถุนายน 2564
161 HT2105013 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 20 พฤษภาคม 2564 เวลา : 09:30:42.000
อาการ : คอมดับเอง เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 พฤษภาคม 2564 21 พฤษภาคม 2564 21 พฤษภาคม 2564
162 WK2105004 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 19 พฤษภาคม 2564 เวลา : 11:16:15.000
อาการ : โปรแกรม window ใช้ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 พฤษภาคม 2564 20 พฤษภาคม 2564 20 พฤษภาคม 2564
163 WK2105003 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 19 พฤษภาคม 2564 เวลา : 10:55:21.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 พฤษภาคม 2564 20 พฤษภาคม 2564 20 พฤษภาคม 2564
164 HT2105008 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 17 พฤษภาคม 2564 เวลา : 14:25:48.000
อาการ : ติดตั้งฮาดดิสใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 พฤษภาคม 2564 19 พฤษภาคม 2564 19 พฤษภาคม 2564
165 HT2105006 พิชญ์สินี นิยมค้า วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2564 เวลา : 10:39:01.000
อาการ : ใช้ Internet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 พฤษภาคม 2564 17 พฤษภาคม 2564 17 พฤษภาคม 2564
166 NB2105001 อนุรักษ์ เมฆพะโยม วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2564 เวลา : 09:54:06.000
อาการ : สาย LAN ไม่สามารถต่อใช้งาน Internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 07 พฤษภาคม 2564 05 พฤษภาคม 2564 07 พฤษภาคม 2564
167 HT2104019 สุภาพร ปิติเขต วันที่แจ้ง : 29 เมษายน 2564 เวลา : 11:55:31.000
อาการ : ลง windows ใหม่ จำนวน 1 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 พฤษภาคม 2564 05 พฤษภาคม 2564 05 พฤษภาคม 2564
168 NB2104003 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2564 เวลา : 14:27:48.000
อาการ : ขอลงโปรแกรม Microsoft Office 2016...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 03 พฤษภาคม 2564 03 พฤษภาคม 2564 03 พฤษภาคม 2564
169 SB2104006 กนกกร กำจาย วันที่แจ้ง : 20 เมษายน 2564 เวลา : 09:55:50.000
อาการ : เม้าส์เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 22 เมษายน 2564 22 เมษายน 2564 22 เมษายน 2564
170 SB2104005 กนกกร กำจาย วันที่แจ้ง : 20 เมษายน 2564 เวลา : 09:55:48.000
อาการ : เม้าส์เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 22 เมษายน 2564 22 เมษายน 2564 22 เมษายน 2564
171 SB2104004 กนกกร กำจาย วันที่แจ้ง : 20 เมษายน 2564 เวลา : 09:55:47.000
อาการ : เม้าส์เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 22 เมษายน 2564 22 เมษายน 2564 22 เมษายน 2564
172 WK2104001 สุรัญชนา ศรีทองงาม วันที่แจ้ง : 19 เมษายน 2564 เวลา : 09:06:10.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 23 เมษายน 2564 19 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564
173 HT2104008 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 15 เมษายน 2564 เวลา : 17:56:48.000
อาการ : โปรแกรมอ่าน PDF หมดอายุ / เครื่องช้า (เครื่องผู้อำ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 20 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
174 HT2104002 บุญญานันท์ หอมละม้าย วันที่แจ้ง : 01 เมษายน 2564 เวลา : 09:59:40.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 เมษายน 2564 02 เมษายน 2564 02 เมษายน 2564
175 HT2104001 พิมพ์นารา เอกชัยรุ่งโรจน์ วันที่แจ้ง : 01 เมษายน 2564 เวลา : 09:56:18.000
อาการ : โปรแกรมPDFมัปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 เมษายน 2564 05 เมษายน 2564 05 เมษายน 2564
176 HT2103026 วิษณุ แฟงเมือง วันที่แจ้ง : 30 มีนาคม 2564 เวลา : 15:38:40.000
อาการ : ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windown 10 และโปรแกรมการใช้ง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 เมษายน 2564 02 เมษายน 2564 05 เมษายน 2564
177 WK2103011 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2564 เวลา : 11:04:04.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ ไม่สามารถใช้งานได้ เกิดข้อผิดพลาด ตัวซั...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 05 พฤษภาคม 2564 26 มีนาคม 2564 05 พฤษภาคม 2564
178 WK2103011 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2564 เวลา : 11:04:04.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ ไม่สามารถใช้งานได้ เกิดข้อผิดพลาด ตัวซั...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 05 พฤษภาคม 2564
179 WK2103009 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 24 มีนาคม 2564 เวลา : 14:19:05.000
อาการ : ติดตั้งปริ้นส์เตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 26 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564
180 NB2103014 ศิวัตม์ พลอินทร์ วันที่แจ้ง : 24 มีนาคม 2564 เวลา : 12:38:35.000
อาการ : เครื่องปรับอากาศเสีย มีลมออกแต่ไม่มีความเย็น...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 29 มีนาคม 2564 29 มีนาคม 2564 29 มีนาคม 2564
181 HT2103023 ธงพร กิตติศุภคุณ วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2564 เวลา : 09:56:04.000
อาการ : โทรศัพท์วอย์ช เบอร์ 10069 เครื่องดับใช้งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มีนาคม 2564 24 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564
182 HT2103021 นริศรา มหะหมัด วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2564 เวลา : 10:53:43.000
อาการ : หน้าจอดับบ่อย ไม่สามารถเปิดเอกสารได้ข้อมูลแจ้งว่าห...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564
183 HT2103018 ดารารัตน์ ปะวารี วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2564 เวลา : 14:16:59.000
อาการ : Print งานไม่ได้ค่ะ สั่ง Print แล้วคอมพิวเตอร์ s...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564
184 WK2103006 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2564 เวลา : 12:30:47.000
อาการ : จอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564
185 WK2103005 สายพิณ เข็มปัญญา วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2564 เวลา : 11:42:32.000
อาการ : ติดตั้งจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564
186 WK2103004 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2564 เวลา : 10:38:48.000
อาการ : -เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด -ไมค์มีเสียงฮัมตลอด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 23 มีนาคม 2564 16 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
187 WK2103003 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2564 เวลา : 15:56:26.000
อาการ : ไม่สามารถเปิดโปรแกรม Power Point ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 23 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
188 WK2103001 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2564 เวลา : 09:52:18.000
อาการ : จอฉายภาพออกมาเป็นวงกลมสีม่วง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 23 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
189 HT2103007 สุจิรา มากประมูล วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2564 เวลา : 11:45:36.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ ลงวินโดว์ใหม่ ลงโปรแกรม ไมโครซอฟท...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564
190 HT2103005 สุภัทรา ผันผาย วันที่แจ้ง : 04 มีนาคม 2564 เวลา : 09:31:48.000
อาการ : ลงโปรแกรม Pdf Adobe photoshop microsoft office แท้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564
191 SB2103003 ขนิษฐา คงศิริ วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2564 เวลา : 09:49:26.000
อาการ : แชร์ printer ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
192 SB2103003 ขนิษฐา คงศิริ วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2564 เวลา : 09:49:26.000
อาการ : แชร์ printer ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 มีนาคม 2564
193 SB2103002 ภัทรภร ประมูลวงษ์ วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2564 เวลา : 09:32:46.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เนต ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564
194 NB2103001 ลาวัลย์ ณ โมราคม วันที่แจ้ง : 01 มีนาคม 2564 เวลา : 14:50:40.000
อาการ : ไม่สามารถปริ้นงานได้ ต้องลง windows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
195 HT2102016 พงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์ วันที่แจ้ง : 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 10:13:10.000
อาการ : โปรมแกรม microsoft excel ใช่งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564
196 NB2102007 สุธิดา พิทักษ์วินัย วันที่แจ้ง : 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 15:06:52.000
อาการ : สัญญาณอินเตอร์เนต (Wifi) ไม่ทั่วถึง รบกวนช่วยเพิ่ม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 11 มีนาคม 2564 10 มีนาคม 2564 11 มีนาคม 2564
197 HT2102010 วิมลพรรณ เกษรอิน วันที่แจ้ง : 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 16:03:36.000
อาการ : โฟลดโปรแกรมการชำระเงินผ่านระบบไปรษณีย์ไทย ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564
198 NB2102003 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 15:17:02.000
อาการ : ระบบอินเทอร์เน็ต (LAN) สำนักงานคณะและห้องพักครู ไม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 19 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564
199 SB2102005 สยามรัฐ เพิกอาภรณ์ วันที่แจ้ง : 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 10:29:23.000
อาการ : สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 กุมภาพันธ์ 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
200 SB2102004 สยามรัฐ เพิกอาภรณ์ วันที่แจ้ง : 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 10:29:13.000
อาการ : สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 กุมภาพันธ์ 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
201 NB2102002 ณัฐกาญจน์ บุญสถิตย์ วันที่แจ้ง : 03 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 14:14:57.000
อาการ : แจ้งลงโปรแกรม Adobe...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 22 กุมภาพันธ์ 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564
202 NB2102001 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 14:49:56.000
อาการ : ปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระบบเครือข่าย(L...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564
203 HT2102004 ชาติชาย เขียวมณี วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 11:02:50.000
อาการ : โทรศัพท์มีสัญญาณเชื่อมต่อ แต่ไม่ได้ยินเสียงคู่สนทน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564
204 NB2101003 ทักษิณา เครือหงส์ วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2564 เวลา : 11:12:20.000
อาการ : ลงโปรแกรม ดูแลอุปกรณ์ และให้คำปรึกษาในการใช้งาน ค...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564
205 HT2101009 ดวงกมล กนิษฐชาต วันที่แจ้ง : 15 มกราคม 2564 เวลา : 15:49:46.000
อาการ : ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564
206 WK2101002 วันทนีย์ อุลิต วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2564 เวลา : 13:38:23.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดติดแต่ boot sector ไม่ขึ้น ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 มกราคม 2564 14 มกราคม 2564 14 มกราคม 2564
207 NB2101002 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2564 เวลา : 13:31:01.000
อาการ : เป็นโน๊ตบุ๊คสำหรับบริการให้นักศึกษายืมใช้สืบค้นข้อ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
208 WK2101001 วันทนีย์ อุลิต วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2564 เวลา : 09:51:22.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดติดแต่ boot sector ไม่ขึ้น ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 มกราคม 2564 14 มกราคม 2564 14 มกราคม 2564
209 HT2012016 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 29 ธันวาคม 2563 เวลา : 15:24:51.000
อาการ : คอมพิวเตอร์อัพเดท แล้วเข้าดูงานแชร์สารบรรรกลางของค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 มกราคม 2564 04 มกราคม 2564 04 มกราคม 2564
210 HT2012015 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 28 ธันวาคม 2563 เวลา : 10:22:16.000
อาการ : เข้าวินโดวส์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 08 มกราคม 2564 28 ธันวาคม 2563 08 มกราคม 2564
211 HT2012014 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 28 ธันวาคม 2563 เวลา : 08:29:39.000
อาการ : windows ติด Activate...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 มกราคม 2564 04 มกราคม 2564 04 มกราคม 2564
212 HT2012013 ตวงพร ขาวมาลา วันที่แจ้ง : 23 ธันวาคม 2563 เวลา : 15:01:26.000
อาการ : เครื่องสำรองไฟ ไฟไม่เข้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 มกราคม 2564 04 มกราคม 2564 04 มกราคม 2564
213 HT2012010 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 21 ธันวาคม 2563 เวลา : 13:05:18.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์เปิดติด แต่ไม่ฉายขึ้นจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 24 ธันวาคม 2563 24 ธันวาคม 2563
214 SB2012011 เสาวณีย์ บุญโต วันที่แจ้ง : 16 ธันวาคม 2563 เวลา : 14:16:18.000
อาการ : เครื่องค้างบ่อย ขอ Format เครื่อง ลงโปรแกรมใหม่ ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 มกราคม 2564 05 มกราคม 2564 13 มกราคม 2564
215 HT2012007 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 09 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:50:36.000
อาการ : เครื่องเสียงเกิดเสียงอัม แม้จะดึงสายไมค์ออก หรือเส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 14 ธันวาคม 2563 24 ธันวาคม 2563
216 WK2012008 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:22:41.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งโปรแกรม เครื่องสแกน Fujits...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563
217 WK2012007 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:20:45.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม Nitro...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563
218 WK2012006 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:19:31.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ ลงโปรแกรม Adobe Photoshop และ โปร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563
219 WK2011005 นันทพร ห้วยแก้ว วันที่แจ้ง : 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:21:14.000
อาการ : ไม่สามารถค้นหาเครื่องปริ้นเพื่อปริ้นงานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 02 ธันวาคม 2563
220 HT2011021 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 16:07:58.000
อาการ : เดินสาย Internet ชั้น 2 ห้องรองสุภัทรา ย้ายห้อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 ธันวาคม 2563
221 NB2011005 ศุปรานันท์ ทองกุลภัทร์ วันที่แจ้ง : 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 15:23:07.000
อาการ : จอไม่ติด cpu มีเสียงดัง ไม่สามารถเปิดเข้าใช้งานได...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
222 NB2011003 ศุปรานันท์ ทองกุลภัทร์ วันที่แจ้ง : 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 15:21:26.000
อาการ : สวิตซ์เปิดปิดไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
223 HT2011017 ตวงพร ขาวมาลา วันที่แจ้ง : 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:30:07.000
อาการ : VOIP 10505 โทร เข้า- ออกไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 พฤศจิกายน 2563 23 พฤศจิกายน 2563 26 พฤศจิกายน 2563
224 HT2011013 ตวงพร ขาวมาลา วันที่แจ้ง : 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 10:05:59.000
อาการ : VOIP 10505 โทรเข้า-ออก ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 พฤศจิกายน 2563 17 พฤศจิกายน 2563 17 พฤศจิกายน 2563
225 HT2011012 รัตติกาล เส้นขาว วันที่แจ้ง : 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 08:54:17.000
อาการ : คอมเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 พฤศจิกายน 2563 17 พฤศจิกายน 2563 17 พฤศจิกายน 2563
226 NB2011002 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 14:24:11.000
อาการ : voip เสียไม่มีสัญญา โทรเข้าโทรออก...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 03 ธันวาคม 2563 03 ธันวาคม 2563 03 ธันวาคม 2563
227 NB2011001 มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:03:59.000
อาการ : ให้ลงโปรแกรมสำหรับการใช้งานพื้นฐาน และ ห้องล็อคระบ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
228 HT2010017 จารุวรรณ จันทร์รื่นเริง วันที่แจ้ง : 29 ตุลาคม 2563 เวลา : 16:46:31.000
อาการ : ลงวินโดว์คอมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563
229 WK2010006 ณัฏฐ์ ใจกล้า วันที่แจ้ง : 28 ตุลาคม 2563 เวลา : 10:11:47.000
อาการ : iะบบ Lan error ทำให้ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 ตุลาคม 2563 29 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
230 HT2010010 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 26 ตุลาคม 2563 เวลา : 08:03:37.000
อาการ : ลง driver printer...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 ตุลาคม 2563 27 ตุลาคม 2563 28 ตุลาคม 2563
231 WK2010003 กานต์พิชชา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 20 ตุลาคม 2563 เวลา : 11:31:02.000
อาการ : เครื่องค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 ตุลาคม 2563 20 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563
232 HT2010005 สิริวรรณ สุขนิคม วันที่แจ้ง : 15 ตุลาคม 2563 เวลา : 09:36:43.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
233 HT2010004 สมหญิง ดาวเรือง วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2563 เวลา : 10:20:15.000
อาการ : คีบอร์ดไม่เชื่อมต่อกับ CPU...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
234 HT2010002 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 05 ตุลาคม 2563 เวลา : 11:17:51.000
อาการ : อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563
235 NB2010001 รวีวรรณ อินทรสวาท วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2563 เวลา : 15:56:38.000
อาการ : โหลดโปรแกรมไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 08 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563 08 ตุลาคม 2563
236 SB2009014 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 23 กันยายน 2563 เวลา : 09:25:26.000
อาการ : เครื่องโปรเจคเตอร์ไม่มีภาพขึ้น...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 ตุลาคม 2563 01 ตุลาคม 2563 01 ตุลาคม 2563
237 NB2009011 อนุรักษ์ เมฆพะโยม วันที่แจ้ง : 22 กันยายน 2563 เวลา : 18:48:25.000
อาการ : สัญญาณ WiFi Lelawadee น้อย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 24 กันยายน 2563 23 กันยายน 2563 24 กันยายน 2563
238 HT2009018 ธงพร กิตติศุภคุณ วันที่แจ้ง : 22 กันยายน 2563 เวลา : 09:13:49.000
อาการ : เดินรางสำหรับสายไฟ สายแลน 3 จุด และสายโทรศัพท์ 1 จ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
239 NB2009010 ศุปรานันท์ ทองกุลภัทร์ วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2563 เวลา : 17:07:07.000
อาการ : เปิดเครื่องติดแต่ไม่สามารถใช้งาน Microsoftoffice ไ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 24 กันยายน 2563 22 กันยายน 2563 24 กันยายน 2563
240 HT2009016 ดารุณี ตรีหาญ วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2563 เวลา : 15:12:40.000
อาการ : เครื่องค้างแล้วก็ดับ เปิดไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563
241 HT2009014 พรวิภา กลิ่นทอง วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2563 เวลา : 11:25:13.000
อาการ : เปิด fileงาน ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563
242 HT2009011 สมหญิง ดาวเรือง วันที่แจ้ง : 11 กันยายน 2563 เวลา : 16:36:29.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 14 กันยายน 2563 12 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563
243 HT2009007 ดารารัตน์ ปะวารี วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2563 เวลา : 13:25:14.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563
244 NB2009001 ลาวัลย์ ณ โมราคม วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2563 เวลา : 11:55:19.000
อาการ : windown หมดอายุ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563
245 HT2009005 ไสว เทศพันธ์ วันที่แจ้ง : 03 กันยายน 2563 เวลา : 10:17:59.000
อาการ : เครื่องพิมพ์ EpsonL360 เดิม อาการมีไฟแดงกะพริบหน้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 กันยายน 2563
246 HT2009003 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 02 กันยายน 2563 เวลา : 09:39:23.000
อาการ : ลงโปรแกรม Anti Virus...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
247 HT2009002 ปานวาส ประสาทศิลป์ วันที่แจ้ง : 01 กันยายน 2563 เวลา : 14:31:20.000
อาการ : log in เข้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
248 HT2009002 ปานวาส ประสาทศิลป์ วันที่แจ้ง : 01 กันยายน 2563 เวลา : 14:31:20.000
อาการ : log in เข้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 03 กันยายน 2563
249 HT2009001 ศิรดา สุคันธจันทร์ วันที่แจ้ง : 01 กันยายน 2563 เวลา : 14:12:29.000
อาการ : ลงวินโดว์โน๊ตบุค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
250 WK2008013 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 25 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:49:53.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ สวส มาลงแชร์printer คอมในห้อง 520...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
251 WK2008013 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 25 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:49:53.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ สวส มาลงแชร์printer คอมในห้อง 520...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 03 กันยายน 2563
252 WK2008013 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 25 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:49:53.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ สวส มาลงแชร์printer คอมในห้อง 520...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 03 กันยายน 2563
253 WK2008013 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 25 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:49:53.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ สวส มาลงแชร์printer คอมในห้อง 520...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 03 กันยายน 2563
254 HT2008015 ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ วันที่แจ้ง : 24 สิงหาคม 2563 เวลา : 12:35:42.000
อาการ : มีสายแลน แต่ใช้ได้ 1 เส้น อยากให้ตรวจสอบอีกเส้นที่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 สิงหาคม 2563 26 สิงหาคม 2563
255 HT2008014 สิริพร เรืองสุรัตน์ วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:32:58.000
อาการ : ดาวน์โหลด PDF ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
256 SB2008010 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2563 เวลา : 10:54:09.000
อาการ : ประกอบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 24 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
257 NB2008005 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:47:38.000
อาการ : เน็ต ใช้ไม่ได้ ล็อกอินไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 16 กันยายน 2563 16 กันยายน 2563 16 กันยายน 2563
258 NB2008004 อนงค์ ศรีเจริญ วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:49:00.000
อาการ : สายแลนที่เชื่องต่อวอยซ์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 16 กันยายน 2563 16 กันยายน 2563 16 กันยายน 2563
259 HT2008010 จิดาภา เร่งมีศรีสุข วันที่แจ้ง : 18 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:20:32.000
อาการ : โปรแกรมโน๊ตบุ๊ค มีปัญา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 สิงหาคม 2563 19 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
260 WK2008010 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 17 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:51:11.000
อาการ : เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นได้ ขึ้นข้อความว่าJam in...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 18 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563
261 WK2008009 มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง วันที่แจ้ง : 17 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:29:05.000
อาการ : ต้องการลงไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 18 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563
262 HT2008009 สาวิตรี สุทธิลักษณ์ วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:39:33.000
อาการ : ติดตั้งสแกนเอกสาร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 สิงหาคม 2563
263 HT2008009 สาวิตรี สุทธิลักษณ์ วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:39:33.000
อาการ : ติดตั้งสแกนเอกสาร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 สิงหาคม 2563
264 SB2008008 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2563 เวลา : 12:03:09.000
อาการ : projector ภาพไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 24 สิงหาคม 2563 24 สิงหาคม 2563 24 สิงหาคม 2563
265 HT2008007 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 13 สิงหาคม 2563 เวลา : 10:23:39.000
อาการ : VOIP ใช้ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 สิงหาคม 2563
266 WK2008008 สุรัญชนา ศรีทองงาม วันที่แจ้ง : 11 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:47:59.000
อาการ : ลงไดรฟ์เวอรฺ์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 19 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563 19 สิงหาคม 2563
267 WK2008007 ณัฏฐ์ ใจกล้า วันที่แจ้ง : 11 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:44:24.000
อาการ : เครื่องช้า อยากรบกวนลง Windows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 19 สิงหาคม 2563 27 สิงหาคม 2563 03 กันยายน 2563
268 WK2008006 สินีนาฎ ปราบพยัคฆา วันที่แจ้ง : 10 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:29:52.000
อาการ : Printer ไม่พร้อมใช้งาน ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
19 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563 19 สิงหาคม 2563
269 NB2008003 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:32:49.000
อาการ : ต่อสาย internet ใหม่ ทั้งหมด 4 จุด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 11 สิงหาคม 2563 05 สิงหาคม 2563 11 สิงหาคม 2563
270 WK2008005 อำนาจ หังษา วันที่แจ้ง : 05 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:39:24.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 07 สิงหาคม 2563 06 สิงหาคม 2563 07 สิงหาคม 2563
271 WK2008004 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 04 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:05:41.000
อาการ : ไม่สามารถเปิดอุปกรณ์ใดๆในห้องได้ ทั้งคอม เครื่องขย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 07 สิงหาคม 2563 07 สิงหาคม 2563 07 สิงหาคม 2563
272 HT2008003 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 04 สิงหาคม 2563 เวลา : 13:00:49.000
อาการ : เข้า windows ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 สิงหาคม 2563 05 สิงหาคม 2563 05 สิงหาคม 2563
273 WK2008003 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 03 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:31:03.000
อาการ : มีปัญหาเรื่องWIFI ที่ไม่เสถียร หลุดบ่อยๆน่ะค่ะ เวล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 18 สิงหาคม 2563 07 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563
274 HT2008001 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 03 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:26:40.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้นเตอร์ในงานวิทยบริการ จำนวน 2 เครื่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 07 สิงหาคม 2563 03 สิงหาคม 2563 07 สิงหาคม 2563
275 WK2008002 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 03 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:09:12.000
อาการ : คอมในหัองพักครูมีปัญหาเวลาที่ใช้งาน Word +Excell ช...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 07 สิงหาคม 2563
276 NB2007012 กิ่งดาว เทียมเมือง วันที่แจ้ง : 31 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:06:43.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เวลาเปิดเครื่องแล้วระบบไม่ทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 11 สิงหาคม 2563 11 สิงหาคม 2563
277 WK2007016 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 30 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:12:40.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ สวส ลงโปรแกรมLine ไว้ที่คอมในห้อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 03 กันยายน 2563 01 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
278 WK2007015 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 30 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:55:08.000
อาการ : อินเตอร์เน็ทไม่ติด. หลังจากแก้ไขเมื่อวานแล้วใช่ได...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 03 สิงหาคม 2563 30 กรกฎาคม 2563 03 สิงหาคม 2563
279 WK2007014 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 30 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:54:00.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 03 สิงหาคม 2563 30 กรกฎาคม 2563 03 สิงหาคม 2563
280 NB2007010 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 29 กรกฎาคม 2563 เวลา : 13:05:11.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 06 สิงหาคม 2563 29 กรกฎาคม 2563 06 สิงหาคม 2563
281 WK2007011 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2563 เวลา : 07:59:54.000
อาการ : อินเตอร์เน็ทเข้าไม่ได้ หน้าจอคอมไม่เหมือนเดิม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 24 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563
282 HT2007022 ธินินทร ชำนาญกุล วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2563 เวลา : 13:55:07.000
อาการ : ลำโพงเสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 สิงหาคม 2563 05 สิงหาคม 2563 05 สิงหาคม 2563
283 NB2007009 อนงค์ ศรีเจริญ วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2563 เวลา : 13:52:34.000
อาการ : เชื่อมต่ออินเตอร์ไม่ได้ อาคาร 6 ชั้น 3 เขตใต้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 29 กรกฎาคม 2563 29 กรกฎาคม 2563 29 กรกฎาคม 2563
284 NB2007008 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:49:58.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คกับเครื่องโปร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 11 สิงหาคม 2563 03 สิงหาคม 2563 11 สิงหาคม 2563
285 HT2007019 สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:10:54.000
อาการ : ตรวจสอบไวไฟให้ด้วยครับ จอดสนิท เป็นมาครึ่งเดือนแล้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
286 HT2007015 นิศาชล พรหมสาขา ณ สกลนคร วันที่แจ้ง : 17 กรกฎาคม 2563 เวลา : 14:15:07.000
อาการ : ลงโปรแกรม Microsoft Teams และแนะนำวิธีการใช้งาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
287 WK2007007 รัตนา ศรีนงนุช วันที่แจ้ง : 17 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:39:20.000
อาการ : หอ้ง 3109 งานพัสดุ ระบบ internet เข้าใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 19 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 19 กรกฎาคม 2563
288 WK2007006 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 16 กรกฎาคม 2563 เวลา : 14:12:18.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ Error เปิดใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563
289 HT2007014 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 16 กรกฎาคม 2563 เวลา : 09:37:57.000
อาการ : ลง windows ใหม่ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 กรกฎาคม 2563
290 NB2007005 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 14 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:51:51.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ช้า อยู่ดีๆเครื่องดับหน้าจอดำ แล...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563
291 WK2007004 นิ่มนวล ท่าสระ วันที่แจ้ง : 13 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:45:33.000
อาการ : Voip ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 19 กรกฎาคม 2563 16 กรกฎาคม 2563 19 กรกฎาคม 2563
292 NB2007004 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 13 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:10:40.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 14 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563
293 HT2007006 น้ำทิพย์ กำลังรูป วันที่แจ้ง : 10 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:04:34.000
อาการ : เครื่องช้า และช่วงหลัง ๆ เปิดเครื่องแล้วไม่ boot H...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 14 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563 15 กรกฎาคม 2563
294 HT2007005 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2563 เวลา : 15:41:07.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานเครื่องปริ้นท์ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 กรกฎาคม 2563
295 WK2007003 พิพัฒน์ ตรีไพบูลย์ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2563 เวลา : 15:00:14.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 10 กรกฎาคม 2563 09 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563
296 WK2007002 พงศ์พัฒน์ พชรสิงห์ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:44:58.000
อาการ : หน้าจอดำ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 10 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563
297 WK2007001 พงศ์พัฒน์ พชรสิงห์ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:27:50.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 22 กรกฎาคม 2563 09 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
298 NB2007003 อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2563 เวลา : 15:49:52.000
อาการ : ติดตั้ง โปรแกรม office2016...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 11 กรกฎาคม 2563 09 กรกฎาคม 2563 11 กรกฎาคม 2563
299 HT2007004 สุภาพร รุ่งกลาง วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2563 เวลา : 14:41:24.000
อาการ : Microsoft office หมดอายุ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 กรกฎาคม 2563
300 HT2007003 เปรมสิรินทร์ แย้มสรวล วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2563 เวลา : 13:51:23.000
อาการ : โปรแกรมWord ,uxyPsk...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 กรกฎาคม 2563 13 กรกฎาคม 2563 13 กรกฎาคม 2563
301 NB2007001 กัลยา ตันมณี วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:41:05.000
อาการ : เดินสาย lan ห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน 4 จุด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 14 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563
302 WK2006020 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 30 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:34:39.000
อาการ : ไม่สามารถlogin ด้วยpassword username เข้าระบบสวท ไ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 05 กรกฎาคม 2563 30 มิถุนายน 2563 05 กรกฎาคม 2563
303 HT2006034 เบญจพร เชื้อผึ้ง วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2563 เวลา : 12:06:12.000
อาการ : 1. ลง window ใหม่ 2. notebook ไม่สามารถเชื่อมต่อก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 29 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563 29 มิถุนายน 2563
304 NB2006013 สมชาย สมโภชพิสุทธิ์ วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:58:59.000
อาการ : เดินสาย LAN จำนวน 6 จุดภายในห้องพักอาจารย์คณิตศาสต...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 14 กรกฎาคม 2563 08 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563
305 NB2006010 ขจรศักดิ์ เจ้ากรมทอง วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:45:22.000
อาการ : ยังไม่มีโปรแกรมออฟฟิศ โปรแกรมต่าง ๆ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 14 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563
306 HT2006030 นารี สุวรรณะ วันที่แจ้ง : 23 มิถุนายน 2563 เวลา : 16:35:36.000
อาการ : คอมพิวเตอร์รีสตาร์สเองบ่อย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563
307 WK2006016 นภัค คีรีเมฆินทร์ วันที่แจ้ง : 23 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:41:59.000
อาการ : word ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 29 มิถุนายน 2563 29 มิถุนายน 2563 29 มิถุนายน 2563
308 WK2006015 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 23 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:41:21.000
อาการ : เชื่อมต่อเครื่องปริ้น กับโน็ตบุค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563
309 HT2006029 ศราวุฒิ ศิริเชิดฉันท์ วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2563 เวลา : 16:32:11.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563
310 NB2006009 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:55:01.000
อาการ : โทรออกไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
311 HT2006028 นุชจรีย์ ชูศรีวัน วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:04:34.000
อาการ : แนะนำการกู้ไฟล์ กลับคืนจาก Google Drive...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2563
312 HT2006025 ฐิติรัตน์ ฤกษ์ศรีรี วันที่แจ้ง : 19 มิถุนายน 2563 เวลา : 16:14:21.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่เนื่องจากติดไวรัส ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563
313 HT2006024 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 19 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:05:56.000
อาการ : ปริ้นงานแล้วออกมาเป็นตัวเล็กแก้ไขแล้วไม่สำเร็จ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563
314 HT2006023 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 18 มิถุนายน 2563 เวลา : 13:46:23.000
อาการ : - ลงโปรแกรมตรวจสอบการสะกดภาษา (ไทย/อังกฤษ)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563
315 NB2006007 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:55:09.000
อาการ : มีข้อความ ป็อปอัพชึ้นมาว่า The feature you are try...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563
316 HT2006020 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 16 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:36:45.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
317 NB2006006 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 16 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:17:57.000
อาการ : ปุ่มเปิด ปิด CPU ค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 มิถุนายน 2563 16 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
318 HT2006019 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 16 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:26:15.000
อาการ : .pdf ทำงานได้ไม่เหมือนเดิม มีการเออเร่อ ปิดโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563
319 HT2006018 ขวัญใจ พุ่มแย้ม วันที่แจ้ง : 16 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:25:48.000
อาการ : คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเปิดเครื่องไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 17 มิถุนายน 2563 16 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
320 HT2006013 ปวีณา เชิดสุข วันที่แจ้ง : 15 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:38:27.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ดับบ่อย /เปลี่ยนถ่านใบอ่อน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
321 SB2006004 อรณี คำเจริญ วันที่แจ้ง : 05 มิถุนายน 2563 เวลา : 15:16:59.000
อาการ : โทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
322 HT2006003 ณัฐพันธ์ มีมุข วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2563 เวลา : 13:39:21.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ ลงวินโดว์ใหม่ จำนวน 4 เครื่อง ที่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563
323 SB2006003 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:38:18.000
อาการ : ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เนื่องจากติดรหัสผ่าน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563
324 HT2006001 สุจิรา มากประมูล วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:25:18.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ ลง license Windows 10 และ license...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563
325 NB2006004 ณัฐกาญจน์ บุญสถิตย์ วันที่แจ้ง : 02 มิถุนายน 2563 เวลา : 13:10:01.000
อาการ : เช็คการใช้งานอินเตอร์เน็ต wifi และ lan...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 14 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563
326 NB2006002 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 01 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:49:00.000
อาการ : ไม่สามาคลิกใช้งานในระบบโปรแกรม Micorsoft Office ได...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563
327 NB2006001 ดาราวรรณ ศิริพรมงคลชัย วันที่แจ้ง : 01 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:35:29.000
อาการ : เวลาบันทึกข้อมูล เครื่องค้าง และใช้ไลน์ CP ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 10 มิถุนายน 2563 08 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
328 WK2005007 ธนาวรรณ รัมมะภาพ วันที่แจ้ง : 29 พฤษภาคม 2563 เวลา : 14:22:31.000
อาการ : อัพเดตโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 มิถุนายน 2563
329 HT2005017 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 29 พฤษภาคม 2563 เวลา : 10:42:25.000
อาการ : ลงโปรแกรม ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 มิถุนายน 2563
330 SB2005008 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 26 พฤษภาคม 2563 เวลา : 13:23:32.000
อาการ : เครื่องปริ้นเตอร์ ไม่สามารถพิมพ์งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 28 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563 29 พฤษภาคม 2563
331 SB2005007 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 26 พฤษภาคม 2563 เวลา : 13:21:48.000
อาการ : กล้องโน๊ตบุ๊ค ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 28 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563
332 WK2005006 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 19 พฤษภาคม 2563 เวลา : 18:59:37.000
อาการ : -คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ -ลงวินโดรไหม่ (เรียบ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563
333 WK2005005 สินีนาฎ ปราบพยัคฆา วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2563 เวลา : 10:26:28.000
อาการ : เข้าหน้าวินโดว์ไม่ได้ อาการเดิม ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563
334 WK2005003 สินีนาฎ ปราบพยัคฆา วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2563 เวลา : 11:48:44.000
อาการ : เข้าหน้าวินโดว์ไม่ได้ Error ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 21 พฤษภาคม 2563 14 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563
335 NB2005003 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 07 พฤษภาคม 2563 เวลา : 16:38:57.000
อาการ : การ์ดจอคอมพิวเตอร์เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563
336 NB2005002 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2563 เวลา : 15:51:29.000
อาการ : สายต่อหน้าจอคอมกับ CPU หลวมไม่สามารถหมุนได้ต้องเปล...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 07 พฤษภาคม 2563 07 พฤษภาคม 2563 07 พฤษภาคม 2563
337 NB2005001 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2563 เวลา : 15:47:20.000
อาการ : จอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563
338 HT2004034 สมัญญา ตรีรัตนาเศรฐ วันที่แจ้ง : 29 เมษายน 2563 เวลา : 14:56:04.000
อาการ : คอมไม่สามารถเปิดได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 พฤษภาคม 2563 05 พฤษภาคม 2563 05 พฤษภาคม 2563
339 SB2004014 ฐิตสิริ สรหงษ์ วันที่แจ้ง : 29 เมษายน 2563 เวลา : 09:17:20.000
อาการ : เพาเวอร์ซัพพลายดังเป็นช่วงๆ เครื่องช้า บางครั้งก...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 01 พฤษภาคม 2563
340 SB2004013 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2563 เวลา : 15:56:40.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563
341 SB2004012 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2563 เวลา : 15:50:47.000
อาการ : เครื่องเปิดแล้วไ่มติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563
342 SB2004012 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2563 เวลา : 15:50:47.000
อาการ : เครื่องเปิดแล้วไ่มติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 เมษายน 2563
343 HT2004018 เอื้อมเดือน สมร วันที่แจ้ง : 17 เมษายน 2563 เวลา : 14:52:06.000
อาการ : ต้องการลงโปรแกรม ZOOM...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 เมษายน 2563 20 เมษายน 2563 20 เมษายน 2563
344 HT2004017 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 17 เมษายน 2563 เวลา : 14:43:57.000
อาการ : 1.ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ใหม่ห้องคณบดี 2.เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563
345 NB2004002 ประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส วันที่แจ้ง : 16 เมษายน 2563 เวลา : 09:44:37.000
อาการ : โปรแกรมสำเร็จรูปทำงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 20 เมษายน 2563 20 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563
346 NB2004002 ประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส วันที่แจ้ง : 16 เมษายน 2563 เวลา : 09:44:37.000
อาการ : โปรแกรมสำเร็จรูปทำงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 20 เมษายน 2563
347 WK2004018 ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม วันที่แจ้ง : 12 เมษายน 2563 เวลา : 00:53:18.000
อาการ : โทรศัพท์ voice ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 16 เมษายน 2563 16 เมษายน 2563 16 เมษายน 2563
348 WK2004016 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 13:27:59.000
อาการ : ลง microsoft office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563
349 WK2004013 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 11:28:40.000
อาการ : ลงโปรแกรม window และ โปรแกรมmitro กู้ข้อมูลในฮาร์ด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563
350 NB2004001 ดวงใจ สุจิตธรรมกุล วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 10:39:08.000
อาการ : หน้าจอพร่ามัว เปิดข้อมูลแล้วจะแจ้งล้มเหลว ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563
351 SB2003018 ปานวาส ประสาทศิลป์ วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2563 เวลา : 15:23:19.000
อาการ : ขอให้ติดโปรเจคเตอร์กลับที่เดิมในห้อง 5208 ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 20 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 23 มีนาคม 2563
352 NB2003009 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 16 มีนาคม 2563 เวลา : 10:23:49.000
อาการ : ไม่สามารถต่อใช้งาน Internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 31 มีนาคม 2563 16 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563
353 NB2003008 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 16 มีนาคม 2563 เวลา : 09:48:09.000
อาการ : ลงวินโดว์เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จึงทำให้ไม่มีไดร์เ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 08 เมษายน 2563 27 มีนาคม 2563 27 มีนาคม 2563
354 SB2003012 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 13 มีนาคม 2563 เวลา : 10:50:07.000
อาการ : ระบบเสียงคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563
355 NB2003007 มณฑิรา สาระพันธ์ วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2563 เวลา : 09:28:46.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 03 เมษายน 2563 03 เมษายน 2563 03 เมษายน 2563
356 HT2003006 ชาติชาย เขียวมณี วันที่แจ้ง : 06 มีนาคม 2563 เวลา : 14:43:24.000
อาการ : โทรศัพท์ voip ไม่ได้ยินเสียง หมายเลข 10069 (งานสหก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563
357 SB2003005 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2563 เวลา : 14:38:00.000
อาการ : ลำโพงที่ต่อกับคอมพิวเตอร์ไม่ดัง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 มีนาคม 2563
358 HT2003004 สาวิตรี สุทธิลักษณ์ วันที่แจ้ง : 04 มีนาคม 2563 เวลา : 15:37:43.000
อาการ : เข้าใช้ Drive file stream...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 มีนาคม 2563 09 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563
359 NB2003003 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2563 เวลา : 14:55:59.000
อาการ : ลงโปรแกรมเครื่องใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 03 เมษายน 2563 03 เมษายน 2563 03 เมษายน 2563
360 SB2002018 วราภรณ์ แทนสระน้อย วันที่แจ้ง : 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 13:51:50.000
อาการ : หน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 26 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563
361 HT2002012 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 13:41:41.000
อาการ : กล่อง lan มีสัญญาณ Internet...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563
362 SB2002017 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 09:08:57.000
อาการ : เครื่องค้างไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 26 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563
363 HT2002008 ธันยากร อุบลสุข วันที่แจ้ง : 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 14:58:43.000
อาการ : เปิดไฟล์งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 กุมภาพันธ์ 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563
364 WK2002008 เทวัน พุ่มชะบา วันที่แจ้ง : 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 10:42:23.000
อาการ : จอฟ้า ฟ้อง error...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 กุมภาพันธ์ 2563 25 กุมภาพันธ์ 2563 25 กุมภาพันธ์ 2563
365 NB2002004 ปัญญา ลูกพลับ วันที่แจ้ง : 07 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 11:08:22.000
อาการ : เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 20 กุมภาพันธ์ 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563
366 HT2002003 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 06 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 14:12:26.000
อาการ : เข้าโปรแกรมวินโดร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 กุมภาพันธ์ 2563 07 กุมภาพันธ์ 2563 07 กุมภาพันธ์ 2563
367 NB2002003 อาภาวรรณ มีโภคกิจ วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 13:32:24.000
อาการ : Disk Error...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 19 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563
368 NB2002002 กนกวลี คงสง วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 12:42:31.000
อาการ : แถบ window ด้านล่างไม่สามารถกดเพื่อ shutdown เครื่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 04 มีนาคม 2563 04 มีนาคม 2563 04 มีนาคม 2563
369 NB2001016 เกสร พรหมหล้าวรรณ วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2563 เวลา : 11:00:50.000
อาการ : ย้ายเครื่องปริ้นเตอร์และติดตั้งค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 19 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563
370 NB2001015 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2563 เวลา : 10:01:28.000
อาการ : 1. ไมโครโฟนมีเสียงรบกวนตลอดเวลา ดังบ้าง ไม่ดังบ้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 04 กุมภาพันธ์ 2563 06 กุมภาพันธ์ 2563
371 NB2001015 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2563 เวลา : 10:01:28.000
อาการ : 1. ไมโครโฟนมีเสียงรบกวนตลอดเวลา ดังบ้าง ไม่ดังบ้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 04 กุมภาพันธ์ 2563
372 NB2001014 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2563 เวลา : 09:57:42.000
อาการ : หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ติด แม้เปิดเครื่องแล้ว...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 04 กุมภาพันธ์ 2563 05 กุมภาพันธ์ 2563 31 มีนาคม 2563
373 NB2001014 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2563 เวลา : 09:57:42.000
อาการ : หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ติด แม้เปิดเครื่องแล้ว...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 04 กุมภาพันธ์ 2563
374 HT2001020 ไสว เทศพันธ์ วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2563 เวลา : 09:59:37.000
อาการ : เครื่องคอมถูกระงับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สาเหตุเคร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 กุมภาพันธ์ 2563 05 กุมภาพันธ์ 2563 05 กุมภาพันธ์ 2563
375 NB2001011 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2563 เวลา : 16:26:13.000
อาการ : รบกวนลงโปรแกรมตัวหนังสือด่วนค่ะ เอกสารปริ้นออกมาขึ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563
376 NB2001009 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 21 มกราคม 2563 เวลา : 10:02:34.000
อาการ : ติดตั้งและย้ายเครื่องปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 19 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563
377 SB2001013 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2563 เวลา : 16:34:08.000
อาการ : เครื่อง Startup Repair ตลอด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563 21 มกราคม 2563
378 NB2001008 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2563 เวลา : 15:14:29.000
อาการ : รบกวนย้ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ทีนะคะ ขอบคุณคะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563
379 SB2001012 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2563 เวลา : 14:53:10.000
อาการ : ลงโปรแกรมเครื่องใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563 21 มกราคม 2563
380 SB2001011 พรชัย จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2563 เวลา : 14:50:46.000
อาการ : ลงวิโด้ pc นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563
381 NB2001007 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2563 เวลา : 10:14:37.000
อาการ : เปิดเครื่อง คอมไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 มกราคม 2563 17 มกราคม 2563 17 มกราคม 2563
382 HT2001007 อำนาจ หังษา วันที่แจ้ง : 15 มกราคม 2563 เวลา : 12:59:28.000
อาการ : ห้องไม่มีจุดเชื่อมต่อสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563
383 HT2001006 จันทร์พร ป่วนกระโทก วันที่แจ้ง : 15 มกราคม 2563 เวลา : 08:42:20.000
อาการ : ไฟล์ข้อมูลหาย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563
384 WK2001003 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2563 เวลา : 14:55:13.000
อาการ : ห้องสำนักงานชั้น 3 ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 20 มกราคม 2563 14 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563
385 WK2001002 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 10 มกราคม 2563 เวลา : 13:18:14.000
อาการ : ห้องพักครูการจัดการ ประสงค์ขอสายแล่น เชื่อมต่ออินเ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 20 มกราคม 2563 15 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563
386 NB2001005 อาภาวรรณ มีโภคกิจ วันที่แจ้ง : 09 มกราคม 2563 เวลา : 15:38:04.000
อาการ : ไม่สามารถแปลงไฟล์ word เป็น JPG...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 19 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563
387 NB2001004 ชัยยง ศิริพรมงคลชัย วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2563 เวลา : 08:07:54.000
อาการ : รบกวนต่อสาย LAN เพื่อใช้สื่อการสอน ครับ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 31 มีนาคม 2563 09 มกราคม 2563 31 มีนาคม 2563
388 WK2001001 พงศกร เอี่ยมสอาด วันที่แจ้ง : 02 มกราคม 2563 เวลา : 09:03:35.000
อาการ : Window ล่มต้องลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 03 มกราคม 2563 03 มกราคม 2563 03 มกราคม 2563
389 SB1912016 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 26 ธันวาคม 2562 เวลา : 08:44:11.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 27 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562
390 HT1912011 เอื้อมเดือน สมร วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2562 เวลา : 15:02:25.000
อาการ : คอมพิวเตอร์โน๊คบุคประจำตำแหน่งรองอธิการบดี (ผศ.ดร....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562
391 NB1912004 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 16 ธันวาคม 2562 เวลา : 08:16:30.000
อาการ : เครื่องช้ามาก ทำงานไม่ได้ เครื่องไม่สามารถปิด ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 02 มกราคม 2563 12 ธันวาคม 2562 02 มกราคม 2563
392 WK1912004 กฤษฎี สุขฉายี วันที่แจ้ง : 13 ธันวาคม 2562 เวลา : 11:11:56.000
อาการ : โปรพัง?วิชวลพัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 ธันวาคม 2562 13 ธันวาคม 2562 18 ธันวาคม 2562
393 HT1912002 อารียา ภาคสุข วันที่แจ้ง : 03 ธันวาคม 2562 เวลา : 09:43:56.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 ธันวาคม 2562 09 ธันวาคม 2562 09 ธันวาคม 2562
394 WK1911017 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:53:30.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 ธันวาคม 2562 28 ตุลาคม 2562 16 ธันวาคม 2562
395 WK1911017 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:53:30.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 ธันวาคม 2562
396 SB1911022 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:17:26.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ทำงานเสียงดัง เปิดไม่ค่อยติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 ธันวาคม 2562 02 ธันวาคม 2562 02 ธันวาคม 2562
397 SB1911019 นิภาพร ทองรอด วันที่แจ้ง : 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:07:26.000
อาการ : ลงโปรแกรมไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 26 พฤศจิกายน 2562 27 พฤศจิกายน 2562 19 ธันวาคม 2562
398 SB1911017 ขนิษฐา ดำรงกุล วันที่แจ้ง : 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:36:19.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องปริ้นท์ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 26 พฤศจิกายน 2562 26 พฤศจิกายน 2562 26 พฤศจิกายน 2562
399 SB1911016 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:45:09.000
อาการ : เปิดเครื่องแล้วไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 03 ธันวาคม 2562 03 ธันวาคม 2562 03 ธันวาคม 2562
400 SB1911015 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:43:24.000
อาการ : เปิดเครื่องแล้วไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 03 ธันวาคม 2562 03 ธันวาคม 2562 03 ธันวาคม 2562
401 SB1911014 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:37:59.000
อาการ : เปิดเครื่องแล้วไ่มติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 22 พฤศจิกายน 2562
402 SB1911008 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:42:27.000
อาการ : สตาร์ทวินโดว์ตลอด ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 พฤศจิกายน 2562 16 พฤศจิกายน 2562 17 พฤศจิกายน 2562
403 SB1911007 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:40:36.000
อาการ : Repair ระบบตลอด (เครื่อง Dell หันตรา)...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 พฤศจิกายน 2562 16 พฤศจิกายน 2562 17 พฤศจิกายน 2562
404 SB1911006 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:33:10.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 พฤศจิกายน 2562 16 พฤศจิกายน 2562 17 พฤศจิกายน 2562
405 HT1911012 ทรงวุฒิ ใยกะมุข วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:06:06.000
อาการ : เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานเครื่องปริ้นเตอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 พฤศจิกายน 2562 19 พฤศจิกายน 2562 19 พฤศจิกายน 2562
406 HT1911010 ชัยสิริ ปรีดา วันที่แจ้ง : 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 11:52:09.000
อาการ : ล้างเครื่องลงวินโดว์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 พฤศจิกายน 2562 14 พฤศจิกายน 2562 14 พฤศจิกายน 2562
407 WK1911007 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:13:24.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 13 พฤศจิกายน 2562 11 พฤศจิกายน 2562 13 พฤศจิกายน 2562
408 WK1911005 วิทยา นามเสาร์ วันที่แจ้ง : 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:06:58.000
อาการ : เครื่องปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 พฤศจิกายน 2562
409 HT1911006 บุษบา สภาพไทย วันที่แจ้ง : 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:32:26.000
อาการ : เครื่องใช้ WIFI ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 พฤศจิกายน 2562 20 พฤศจิกายน 2562
410 NB1910019 บุญชอบ บัวอุไร วันที่แจ้ง : 25 ตุลาคม 2562 เวลา : 15:38:42.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 28 ตุลาคม 2562 28 ตุลาคม 2562 28 ตุลาคม 2562
411 HT1910014 อารีย์ บุษบา วันที่แจ้ง : 25 ตุลาคม 2562 เวลา : 14:57:02.000
อาการ : สั่งปริ๊นเอกสารไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 ตุลาคม 2562 29 ตุลาคม 2562 29 ตุลาคม 2562
412 NB1910018 อารีรัตน์ ศรีจันทร์อินทร์ วันที่แจ้ง : 24 ตุลาคม 2562 เวลา : 10:08:23.000
อาการ : เปิดเครื่อง CPU ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 30 ตุลาคม 2562 29 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562
413 NB1910017 นนทโชติ อุดมศรี วันที่แจ้ง : 21 ตุลาคม 2562 เวลา : 13:33:57.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ internet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 22 ตุลาคม 2562 22 ตุลาคม 2562 22 ตุลาคม 2562
414 HT1910008 น้ำทิพย์ กำลังรูป วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2562 เวลา : 15:33:11.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ช้ามาก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562
415 HT1910002 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2562 เวลา : 10:29:34.000
อาการ : เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 ตุลาคม 2562 07 ตุลาคม 2562 07 ตุลาคม 2562
416 WK1909019 ประภาส กลับนวล วันที่แจ้ง : 20 กันยายน 2562 เวลา : 10:20:14.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 ธันวาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 16 ธันวาคม 2562
417 HT1909010 พรพิมล เชียรพิมาย วันที่แจ้ง : 19 กันยายน 2562 เวลา : 15:50:54.000
อาการ : ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 กันยายน 2562 26 กันยายน 2562 27 กันยายน 2562
418 NB1909011 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 18 กันยายน 2562 เวลา : 16:31:36.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย ต้องปิดเปิดอินเตอร์เน็ตใหม่ เ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 11 ตุลาคม 2562 11 ตุลาคม 2562 11 ตุลาคม 2562
419 WK1909015 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2562 เวลา : 10:00:33.000
อาการ : 1.เครื่องปริ้นเตอร์ ปริ้นสีดำออกมาจางมาก (เปลี่ยนต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 17 กันยายน 2562 17 กันยายน 2562 17 กันยายน 2562
420 WK1909014 กอบชัย เมฆดี วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2562 เวลา : 09:38:20.000
อาการ : ปลั๊กต่อสาย VGA เข้าจอโปรเจคเตอร์ สายขาดและตัวปลั๊...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 17 กันยายน 2562 18 กันยายน 2562 02 ตุลาคม 2562
421 WK1909014 กอบชัย เมฆดี วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2562 เวลา : 09:38:20.000
อาการ : ปลั๊กต่อสาย VGA เข้าจอโปรเจคเตอร์ สายขาดและตัวปลั๊...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 17 กันยายน 2562
422 WK1909013 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2562 เวลา : 08:49:17.000
อาการ : ภาพคอมไม่ขึ้นจอใหญ่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 17 กันยายน 2562 16 กันยายน 2562 17 กันยายน 2562
423 NB1909009 เกสร พรหมหล้าวรรณ วันที่แจ้ง : 13 กันยายน 2562 เวลา : 11:37:31.000
อาการ : ลงวินโดร์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 กันยายน 2562 16 กันยายน 2562 17 กันยายน 2562
424 WK1909011 ประภาส กลับนวล วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2562 เวลา : 10:34:24.000
อาการ : ระบบอินเตอร์เน็ตส่วนบ้านพักใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 19 กันยายน 2562 19 กันยายน 2562 19 กันยายน 2562
425 WK1909011 ประภาส กลับนวล วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2562 เวลา : 10:34:24.000
อาการ : ระบบอินเตอร์เน็ตส่วนบ้านพักใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 19 กันยายน 2562
426 WK1909010 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2562 เวลา : 10:21:29.000
อาการ : ต่อสายแลน เชื่อมปริ้นส์เตอร์ เปลี่ยนถ่ายไบอ๊อด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 11 กันยายน 2562 09 กันยายน 2562 11 กันยายน 2562
427 HT1909006 สุพรรณี ชีนะเภท วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2562 เวลา : 13:58:47.000
อาการ : activate windows ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 10 กันยายน 2562 05 กันยายน 2562 10 กันยายน 2562
428 WK1909005 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 05 กันยายน 2562 เวลา : 09:41:14.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 19 กันยายน 2562 05 กันยายน 2562 19 กันยายน 2562
429 NB1909001 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 03 กันยายน 2562 เวลา : 19:29:41.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องปริ้นเตอร์ผ่านสาย LAN ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 05 กันยายน 2562 10 กันยายน 2562 05 กันยายน 2562
430 WK1909003 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 03 กันยายน 2562 เวลา : 10:07:29.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา คอยจะดับแล้วก็ Restart ใ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 09 กันยายน 2562 09 กันยายน 2562 09 กันยายน 2562
431 SB1909001 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 02 กันยายน 2562 เวลา : 17:09:15.000
อาการ : เดินสายแลนด์เพิ่ม 1 จุดห้องสำนักงานรองคณบดี...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 04 กันยายน 2562 04 กันยายน 2562 10 กันยายน 2562
432 WK1908023 ธัญชนก ภู่สละ วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:49:58.000
อาการ : windows ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 05 กันยายน 2562 03 กันยายน 2562 05 กันยายน 2562
433 HT1908028 ฐิติมา จิโนวัฒน์ วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:02:19.000
อาการ : ติดตั้งระบบปกิบัติการ และ โปรแกรม Office 2013...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 29 สิงหาคม 2562 27 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562
434 HT1908027 สุจิรา มากประมูล วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2562 เวลา : 15:56:55.000
อาการ : ขอ Activate license ของ Microsoft Office 2010 และ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562
435 HT1908026 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2562 เวลา : 15:32:18.000
อาการ : google chrome ใช้ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562
436 HT1908025 พัชรัตน์ รื่นเรณู วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2562 เวลา : 15:16:58.000
อาการ : แอดปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562
437 NB1908011 ธานี สมวงศ์ วันที่แจ้ง : 22 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:47:08.000
อาการ : ไฟไม่เข้า พาวเวอร์ซัพพลายเดี้วง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562
438 HT1908013 ไพลิน ฉิมฉวี วันที่แจ้ง : 15 สิงหาคม 2562 เวลา : 14:53:25.000
อาการ : ถ่านไบออสหมด และเครื่องทำงานช้ามาก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562
439 NB1908004 บุญชอบ บัวอุไร วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2562 เวลา : 08:36:45.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ ขึ้นหน้าจอดำๆ แล้วไม่ไ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562
440 SB1908002 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:18:34.000
อาการ : ลงโปรแกรม visio...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 สิงหาคม 2562 05 สิงหาคม 2562 05 สิงหาคม 2562
441 HT1907033 จรยุทธ โซ๊ะมาลี วันที่แจ้ง : 30 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:03:37.000
อาการ : โปรแกรมพิมพ์เอกสาร Word ปิดตัวเองและให้ลงทะเบียนผล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
442 NB1907008 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 26 กรกฎาคม 2562 เวลา : 15:23:08.000
อาการ : จัดเก็บสายสัญญาณโปรเจเตอร์และติดตั้งคอมพิวเตอร์ ณ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 15 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562
443 SB1907016 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 26 กรกฎาคม 2562 เวลา : 12:04:32.000
อาการ : เครื่องโปรเจคเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 สิงหาคม 2562 01 สิงหาคม 2562 01 สิงหาคม 2562
444 WK1907038 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 24 กรกฎาคม 2562 เวลา : 08:15:33.000
อาการ : เข้าใช้อินเตอร์ไม่ได้ รบกวนด้วยครับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562
445 HT1907028 อารียา ภาคสุข วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:08:19.000
อาการ : ลำโพงเสียงไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 30 กรกฎาคม 2562
446 NB1907006 บำรุง โกศล วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2562 เวลา : 14:20:38.000
อาการ : ไม่สามารถปริ้นได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 26 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562
447 WK1907032 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 19 กรกฎาคม 2562 เวลา : 12:06:53.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ คุณนิสาลินี (พี่เงาะ) ไม่สามารถใช้งานไ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
448 HT1907025 อารียา ภาคสุข วันที่แจ้ง : 19 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:06:54.000
อาการ : โปรเจกเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นัฐพล พรหมมี 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
449 HT1907015 ศิริเพ็ญ เมาฬีทอง วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2562 เวลา : 15:13:02.000
อาการ : แจ๊คหูฟังด้านหน้าเสียหักคารู...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 กรกฎาคม 2562 10 กรกฎาคม 2562 10 กรกฎาคม 2562
450 HT1907013 อรณี เวชทัพ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2562 เวลา : 14:34:14.000
อาการ : เปิดไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 กรกฎาคม 2562 10 กรกฎาคม 2562 10 กรกฎาคม 2562
451 SB1907010 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:12:44.000
อาการ : กด Power แล้วไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562
452 SB1907009 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:07:24.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติดและมีเสียงดัง ตี๊ด ๆ ๆ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562
453 WK1907012 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:40:30.000
อาการ : คั่วต่อโปรเจอเตอร์เสีย (มาซ่อมแล้ว)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562
454 WK1907008 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2562 เวลา : 09:54:01.000
อาการ : 7306 มีปัญหาInternet จะให้นักศึกษาดู VDO และwebsit...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562
455 WK1907007 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2562 เวลา : 08:28:13.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมอินเตอร์เน็ทได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
456 HT1907006 สาโรจน์ ยิ้มถิน วันที่แจ้ง : 02 กรกฎาคม 2562 เวลา : 14:13:46.000
อาการ : วันนี้เห็นมาย้ายโปรเจคเตอร์จากห้อง 1841 ไปยังห้อง ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 30 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562 30 กรกฎาคม 2562
457 WK1907005 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 02 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:24:12.000
อาการ : ภาพบนจอเบลอ เมื่อใช้เครื่งฉาย โปรเจ็คเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562
458 HT1907001 อุปริฏฐา อินทรสาด วันที่แจ้ง : 01 กรกฎาคม 2562 เวลา : 08:57:08.000
อาการ : เครื่องฉายไม่สามารถฉายได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นัฐพล พรหมมี 08 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562
459 WK1906031 บุญญารัตน์ ฤาชา วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 16:22:51.000
อาการ : จอภาพสีไม่ปกติ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562
460 HT1906034 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:12:31.000
อาการ : สายต่อ VGA จากอรหีฟส ไปยังprojector เสีย ให้ภาพเหล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 08 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 11 กรกฎาคม 2562
461 WK1906026 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2562 เวลา : 17:29:00.000
อาการ : คอมไม่สามารถเข้าใช้งาน Internet ได้ค่ะ และไมโครโฟน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
462 WK1906023 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2562 เวลา : 08:24:18.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
463 WK1906024 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2562 เวลา : 08:24:18.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
464 WK1906022 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2562 เวลา : 08:24:06.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 02 กรกฎาคม 2562 27 มิถุนายน 2562 02 กรกฎาคม 2562
465 HT1906031 อนันทรัตน์ อยู่สบาย วันที่แจ้ง : 26 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:37:14.000
อาการ : 1.เครื่องคอม ถ่าน BIOS หมด 2.โปรแกรมสื่อสาร ไลน์ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 มิถุนายน 2562 27 มิถุนายน 2562 27 มิถุนายน 2562
466 NB1906009 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 19 มิถุนายน 2562 เวลา : 10:40:43.000
อาการ : รบกวนย้ายข้อมูลคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าลงเครื่องใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 21 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562
467 WK1906010 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 19 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:05:51.000
อาการ : เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติดค่ะ (รบกวนหน่อยนะค่ะ พอดีเคร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 20 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
468 HT1906019 ประนอม สุขเกื้อ วันที่แจ้ง : 18 มิถุนายน 2562 เวลา : 12:18:10.000
อาการ : สั่ง print เอกสารจากคอมพิวเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 มิถุนายน 2562
469 WK1906009 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 18 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:04:37.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดค่ะ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
470 HT1906018 ภัทรภร อินทนาศักดิ์ วันที่แจ้ง : 18 มิถุนายน 2562 เวลา : 08:57:11.000
อาการ : ติดตั้ง software Windows And MS.office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 19 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562
471 WK1906008 ฉัตรธิมา ยกซิ่ว วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2562 เวลา : 16:22:28.000
อาการ : คอมติดไวรัส เครื่องใช้การไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
472 HT1906015 พรพรรณ ม่วงงาม วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:31:14.000
อาการ : ย้ายโทรศัพท์ VOIP...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
473 HT1906012 พัชรัตน์ รื่นเรณู วันที่แจ้ง : 13 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:38:54.000
อาการ : ย้ายข้อมูลเครื่องเก่า แอดปริ้นเตอร์ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562
474 SB1906006 ปานวาส ประสาทศิลป์ วันที่แจ้ง : 13 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:17:42.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตทั้งไวไฟและแลนใช้ไม่ได้ เชื่อมต่อไม่ไ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 26 พฤศจิกายน 2563 26 พฤศจิกายน 2563
475 WK1906007 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 07 มิถุนายน 2562 เวลา : 13:55:30.000
อาการ : internet ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
476 HT1906007 นัฐกานต์ ทิพยโสตถิ วันที่แจ้ง : 07 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:11:34.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ค้นหาข้อมูลเบื้องต้น คาดว่า ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2562
477 NB1906001 พัชรี นาจพินิจ วันที่แจ้ง : 07 มิถุนายน 2562 เวลา : 10:06:04.000
อาการ : พบว่ามีไวรัส เครื่องช้ามากกว่าปกติ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562
478 WK1906003 กานต์พิชชา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2562 เวลา : 14:01:06.000
อาการ : โปรเจคเตอร์แสดงภาพเพียงครึ่งเดียว...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562
479 HT1906001 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2562 เวลา : 08:38:25.000
อาการ : คีย์วินโดว์หมดอายุ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 มิถุนายน 2562 05 มิถุนายน 2562 05 มิถุนายน 2562
480 HT1905041 พงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์ วันที่แจ้ง : 29 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:54:02.000
อาการ : กราดจอ ไม่แสดงภาพ ลงโปรแกรม autocad ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
481 HT1905040 พัชรัตน์ รื่นเรณู วันที่แจ้ง : 28 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:13:32.000
อาการ : คอมฯ ขึ้นจอฟ้าบ่อยมากกกก ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 31 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
482 WK1905022 บุญญารัตน์ ฤาชา วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:26:32.000
อาการ : ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 30 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2562
483 WK1905021 บุญญารัตน์ ฤาชา วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:26:29.000
อาการ : ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 30 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2562
484 WK1905020 รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:48:34.000
อาการ : internet unconnext ต้องการเชื่อมต่อprinter...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
485 WK1905018 รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร วันที่แจ้ง : 22 พฤษภาคม 2562 เวลา : 12:34:17.000
อาการ : ไม่สามารถใช้internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
486 WK1905014 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 18 พฤษภาคม 2562 เวลา : 11:11:02.000
อาการ : เครื่องคอมใช้ไม่ได้.....ใช้ได้แต่Visual...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562
487 NB1905008 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:54:27.000
อาการ : เครื่องรวน ระบบเข้าช้ามากคะ รบกวนลงโปรแกรมให้ใหม่ท...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 21 พฤษภาคม 2562 22 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562
488 HT1905026 อรอุมา อารีชม วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2562 เวลา : 13:11:26.000
อาการ : save งานไม่ได้ เครื่องค้างบ่อย ขอให้มาลง windows ใ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562
489 HT1905025 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:25:46.000
อาการ : ฉากรับภาพโปรเจคเตอร์ หลุดตกลงมาที่พื้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 17 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 05 มิถุนายน 2562
490 NB1905007 ลาวัลย์ ณ โมราคม วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:56:49.000
อาการ : เวบ GFMIS ใช้งานไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562
491 NB1905006 กุลรวี พรหมหล้าวรรณ วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:52:23.000
อาการ : เข้าเวบ GFmis ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 23 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562
492 HT1905021 จารุวรรณ จันทร์รื่นเริง วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:17:24.000
อาการ : เปิดไฟล์ pdf ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 พฤษภาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562
493 HT1905020 สิริวรรณ สุขนิคม วันที่แจ้ง : 13 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:15:45.000
อาการ : เชื่อมต่อ อินเตอร์เนตไม่ได้ ไม่พบสัญญาณ wifi...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
494 HT1905019 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 10 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:46:21.000
อาการ : เครื่องรวน มีอาการเครื่องค้าง ลง Windows ใหม่คะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
495 WK1905008 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 10 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:50:16.000
อาการ : เครื้่องปริ้น ปริ้นมีปัญหาค่ะ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562
496 WK1905007 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 08 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:55:11.000
อาการ : เชื่อมต่อ internet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 พฤษภาคม 2562 08 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
497 WK1905005 ศิรินยา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2562 เวลา : 15:00:19.000
อาการ : เปลี่ยนภาษา ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 พฤษภาคม 2562 05 พฤษภาคม 2562 05 พฤษภาคม 2562
498 WK1905004 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2562 เวลา : 13:43:12.000
อาการ : เครื่องProjector ฉายภาพออกมาแล้วไม่ชัดเจน มีแสงเป็...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 พฤษภาคม 2562 03 พฤษภาคม 2562 05 พฤษภาคม 2562
499 WK1904023 อภิชยา นิเวศน์ วันที่แจ้ง : 30 เมษายน 2562 เวลา : 09:01:17.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
500 SB1904026 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 25 เมษายน 2562 เวลา : 16:01:54.000
อาการ : Boot เครื่อง แล้วไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 29 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562
: รอดำเนินการ : ระหว่างดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น