รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รายบุคคล

# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
1 NB2312008 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 15 ธันวาคม 2566 เวลา : 11:11:04.000
อาการ : ใช้ internet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566
2 NB2312002 กมลชนก ลมสมบุตร วันที่แจ้ง : 06 ธันวาคม 2566 เวลา : 14:34:43.000
อาการ : โน๊ตบุค ค้าง(ไม่สามารถรีสตาร์ทเครื่องได้)...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 07 ธันวาคม 2566 07 ธันวาคม 2566 07 ธันวาคม 2566
3 NB2311001 อนงค์ ศรีเจริญ วันที่แจ้ง : 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 15:02:02.000
อาการ : ฟรอนเพี้ยน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 20 พฤศจิกายน 2566 20 พฤศจิกายน 2566 20 พฤศจิกายน 2566
4 NB2310009 อนงค์ ศรีเจริญ วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2566 เวลา : 10:49:51.000
อาการ : ฟรอนอักษรเพี้ยน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 31 ตุลาคม 2566 31 ตุลาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
5 NB2310001 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2566 เวลา : 07:56:02.000
อาการ : ระบบส่งเอกสารราชการของคณะไม่สามารถเข้าใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 09 ตุลาคม 2566 09 ตุลาคม 2566 09 ตุลาคม 2566
6 NB2309008 ธนธร จงศิริฐิติศักดิ์ วันที่แจ้ง : 26 กันยายน 2566 เวลา : 08:22:09.000
อาการ : เปิดเครื่องแล้วภาพไม่ขึ้น จอ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 26 กันยายน 2566 26 กันยายน 2566 26 กันยายน 2566
7 NB2309006 ณัฐกานต์ ม่วงเขียว วันที่แจ้ง : 21 กันยายน 2566 เวลา : 12:40:42.000
อาการ : เครื่องเปิดไม่ติด ขึ้นหน้าจอดำๆ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 21 กันยายน 2566 21 กันยายน 2566 21 กันยายน 2566
8 NB2307002 พรทิพย์ มหิพันธุ์ วันที่แจ้ง : 14 กรกฎาคม 2566 เวลา : 09:45:03.000
อาการ : VoIP ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 14 กรกฎาคม 2566 14 กรกฎาคม 2566 14 กรกฎาคม 2566
9 NB2307001 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 05 กรกฎาคม 2566 เวลา : 14:20:08.000
อาการ : ติดตั้ง software...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 05 กรกฎาคม 2566 05 กรกฎาคม 2566 05 กรกฎาคม 2566
10 NB2306011 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2566 เวลา : 14:48:05.000
อาการ : ไม่สามารถ ปริ้นได้ รบกวนตรวจสอบให้หน่อยครับ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 27 มิถุนายน 2566 27 มิถุนายน 2566 27 มิถุนายน 2566
11 NB2306010 ณภัสทรกานต์ อภิษธนพัสส์ วันที่แจ้ง : 23 มิถุนายน 2566 เวลา : 15:22:06.000
อาการ : ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 23 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566
12 NB2306009 กมลชนก ลมสมบุตร วันที่แจ้ง : 23 มิถุนายน 2566 เวลา : 11:14:09.000
อาการ : ตรวจสอบสายLan จำนวน 1 เส้น เนื่องจากไม่พบสัญญาณการ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 17 สิงหาคม 2566 17 สิงหาคม 2566 17 สิงหาคม 2566
13 NB2306008 สุจิตรา ฉายอรุณ วันที่แจ้ง : 21 มิถุนายน 2566 เวลา : 11:56:40.000
อาการ : ติดตั้ง วินโดว์ใหม่ และโปรแกรมอื่นๆ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 21 มิถุนายน 2566 21 มิถุนายน 2566 21 มิถุนายน 2566
14 NB2306007 ดารุณี เวียงแกสินทรัพย์ วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2566 เวลา : 15:15:58.000
อาการ : โปรแกรม adobe ไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นว่าใกล้หมดอาย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 14 มิถุนายน 2566 14 มิถุนายน 2566 14 มิถุนายน 2566
15 NB2306006 ธนธร จงศิริฐิติศักดิ์ วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2566 เวลา : 15:14:53.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม office และ pdf ในเครื่อง mac...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 14 มิถุนายน 2566 14 มิถุนายน 2566 14 มิถุนายน 2566
16 NB2306005 พัชรี นาจพินิจ วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2566 เวลา : 15:02:57.000
อาการ : โทรศัพท์ VOIP ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 14 มิถุนายน 2566 14 มิถุนายน 2566 14 มิถุนายน 2566
17 NB2303006 ธรรมรัตน์ เชี่ยวชาญ วันที่แจ้ง : 30 มีนาคม 2566 เวลา : 13:45:51.000
อาการ : เครื่องคอมไม่สามารถ ดาวโหลดไฟล์ เอกสาร ได้เลย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 30 มีนาคม 2566 29 มีนาคม 2566 30 มีนาคม 2566
18 NB2301006 ชนันธร สมจิตต์ วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2566 เวลา : 10:48:04.000
อาการ : ติดตั้ง Microsoft Office 2016...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 16 มกราคม 2566 16 มกราคม 2566 17 มกราคม 2566
19 NB2301005 ชนันธร สมจิตต์ วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2566 เวลา : 10:46:55.000
อาการ : ติดตั้ง Microsoft Office 2016...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 16 มกราคม 2566 16 มกราคม 2566 17 มกราคม 2566
20 NB2301004 ชนันธร สมจิตต์ วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2566 เวลา : 10:45:26.000
อาการ : ติดตั้ง Microsoft Office 2016...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 16 มกราคม 2566 16 มกราคม 2566 17 มกราคม 2566
21 NB2212002 ลาวัลย์ ณ โมราคม วันที่แจ้ง : 01 ธันวาคม 2565 เวลา : 14:46:21.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ ขึ้นหน้าจอแปลกๆ ตอนเปิดใช้งาน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 01 ธันวาคม 2565 01 ธันวาคม 2565 01 ธันวาคม 2565
22 NB2212001 ณภัสทรกานต์ อภิษธนพัสส์ วันที่แจ้ง : 01 ธันวาคม 2565 เวลา : 14:45:11.000
อาการ : เครื่องคอมดับไปเนื่องจากไฟดับ พอเปิดใหม่ ไม่สามารถ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 01 ธันวาคม 2565 01 ธันวาคม 2565 01 ธันวาคม 2565
23 NB2210008 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 26 ตุลาคม 2565 เวลา : 10:04:56.000
อาการ : รบกวนติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader และ โปรแก...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 26 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565
24 NB2210005 ชนันธร สมจิตต์ วันที่แจ้ง : 18 ตุลาคม 2565 เวลา : 15:39:18.000
อาการ : VOIP หมายเลข 25000 ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 18 ตุลาคม 2565 18 ตุลาคม 2565 18 ตุลาคม 2565
25 NB2210001 ธรรมรัตน์ เชี่ยวชาญ วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2565 เวลา : 14:37:39.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์มีเสียงพัดลม เดี๋ยวดัง เดี๋ยวเบา...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 04 ตุลาคม 2565 04 ตุลาคม 2565 04 ตุลาคม 2565
26 HT2209006 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2565 เวลา : 11:53:39.000
อาการ : ลงโปรแกรม Microsoft Office 2019 ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 09 กันยายน 2565 10 กันยายน 2565 10 กันยายน 2565
27 NB2209002 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 02 กันยายน 2565 เวลา : 11:53:03.000
อาการ : เนื่องจากเครื่องไม่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft จึงน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 12 กันยายน 2565 12 กันยายน 2565 12 กันยายน 2565
28 NB2208012 กุศล สมุทรคชรินทร์ วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2565 เวลา : 10:17:28.000
อาการ : ติดตั้ง office pdf และ photoshop...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 30 สิงหาคม 2565 30 สิงหาคม 2565 12 กันยายน 2565
29 NB2208009 สุนิสา อบเทศ วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2565 เวลา : 11:00:01.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องแสกน ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 01 กันยายน 2565
30 NB2207010 ธรรมรัตน์ เชี่ยวชาญ วันที่แจ้ง : 27 กรกฎาคม 2565 เวลา : 15:51:28.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน้าจอ ให้ format driveF และ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 27 กรกฎาคม 2565 27 กรกฎาคม 2565 27 กรกฎาคม 2565
31 NB2207009 อุมาพร พ่วงลา วันที่แจ้ง : 27 กรกฎาคม 2565 เวลา : 15:50:20.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ ช็อตไม่สามารถเปิดได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 27 กรกฎาคม 2565 27 กรกฎาคม 2565 27 กรกฎาคม 2565
32 NB2207007 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2565 เวลา : 10:08:16.000
อาการ : ติดตั้งคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ พร้อมลงวินโดว...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 01 กันยายน 2565 01 กันยายน 2565
33 NB2207001 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2565 เวลา : 15:08:42.000
อาการ : พบปัญหาให้ตัวโปรแกรมแจ้งให้ sign in เข้าระบบปฏิบัต...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 04 กรกฎาคม 2565 04 กรกฎาคม 2565 04 กรกฎาคม 2565
34 NB2206004 พรทิพย์ มหิพันธุ์ วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2565 เวลา : 10:51:03.000
อาการ : อัพเดตคอมแล้วใช้งานไลน์ไม่ได้ ลบติดตั้งใหม่ก็ยังใช...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 04 กรกฎาคม 2565 04 กรกฎาคม 2565 04 กรกฎาคม 2565
35 NB2204006 มงคล ณ ลำพูน วันที่แจ้ง : 26 เมษายน 2565 เวลา : 13:00:51.000
อาการ : เปลี่ยน ฮาสสดิสเป็น SSD และติดตั้ง OS ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 26 เมษายน 2565 26 เมษายน 2565
36 NB2204005 ณภัสทรกานต์ อภิษธนพัสส์ วันที่แจ้ง : 21 เมษายน 2565 เวลา : 14:18:11.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้งาน ระบบ NEW GFMIS Thai...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 21 เมษายน 2565 21 เมษายน 2565 21 เมษายน 2565
37 NB2204003 มงคล ณ ลำพูน วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2565 เวลา : 13:34:17.000
อาการ : update วินโดว จาก 10 เป็น 11 แล้ว เครื่องไม่สามารถ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 05 เมษายน 2565 05 เมษายน 2565
38 NB2203001 ทรงศรี ทองโปร่ง วันที่แจ้ง : 21 มีนาคม 2565 เวลา : 15:02:57.000
อาการ : เปลี่ยน Hdd และติดตั้งโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 21 มีนาคม 2565 21 มีนาคม 2565 22 มีนาคม 2565
39 NB2202001 อัจฉรา พลอยสดใส วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 13:16:35.000
อาการ : ติดตั้ง โปรแกรม Adobe PDF...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565 01 กุมภาพันธ์ 2565 01 กุมภาพันธ์ 2565
40 NB2201009 อาภาวรรณ มีโภคกิจ วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 08:20:23.000
อาการ : ติดตั้ง โปรแกรม Adobe PDF...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565 01 กุมภาพันธ์ 2565 01 กุมภาพันธ์ 2565
41 NB2201011 พรธิดา หมายสุข วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 08:20:23.000
อาการ : ติดตั้ง โปรแกรม Adobe PDF...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565 01 กุมภาพันธ์ 2565 01 กุมภาพันธ์ 2565
42 NB2201008 อุมาพร พ่วงลา วันที่แจ้ง : 28 มกราคม 2565 เวลา : 12:04:14.000
อาการ : เปิดไลน์ ส่งงานทางไลน์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565 01 กุมภาพันธ์ 2565 01 กุมภาพันธ์ 2565
43 NB2201005 ดวงใจ สุจิตธรรมกุล วันที่แจ้ง : 24 มกราคม 2565 เวลา : 10:26:32.000
อาการ : print e-document ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565 01 กุมภาพันธ์ 2565 01 กุมภาพันธ์ 2565
44 NB2201003 ส้มลิ้ม ครุฑวิลัย วันที่แจ้ง : 18 มกราคม 2565 เวลา : 09:42:43.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องสืบค้นข้อมูลทรัพยากร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 04 ตุลาคม 2565 04 ตุลาคม 2565 04 ตุลาคม 2565
45 NB2201002 ทรงศรี ทองโปร่ง วันที่แจ้ง : 17 มกราคม 2565 เวลา : 09:31:14.000
อาการ : เครื่องว้อยหมายเลข 20900 ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 17 มกราคม 2565 17 มกราคม 2565 17 มกราคม 2565
46 NB2112004 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 14 ธันวาคม 2564 เวลา : 14:40:33.000
อาการ : ระบบปฏิบัติการ Window ไม่เสถียร ไม่สามารถปฏิบัติงา...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 07 มกราคม 2565 07 มกราคม 2565 07 มกราคม 2565
47 NB2112003 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2564 เวลา : 09:47:37.000
อาการ : ระบบปฏิบัติหาร/โปรแกรม Microsoft Office แจ้งเตือนใ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 07 ธันวาคม 2564 07 ธันวาคม 2564 07 ธันวาคม 2564
48 NB2112001 ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ วันที่แจ้ง : 01 ธันวาคม 2564 เวลา : 10:26:35.000
อาการ : ตั้งคาเครื่องรูดบัตรเครดิต...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 01 ธันวาคม 2564 01 ธันวาคม 2564
49 NB2110008 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 14 ตุลาคม 2564 เวลา : 11:41:06.000
อาการ : ส่งให้เจ้าหน้าที่ สวส. ทำการล้างเครื่องเพื่อลงข้อม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 14 ตุลาคม 2564 14 ตุลาคม 2564 14 ตุลาคม 2564
50 NB2110007 ธรรมรัตน์ เชี่ยวชาญ วันที่แจ้ง : 12 ตุลาคม 2564 เวลา : 11:43:36.000
อาการ : กูเกิ้ล โครม มีโฆษณา แปลกๆ ขึ้นมาตลอดรบกวน ช่วยก็ใ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 12 ตุลาคม 2564 12 ตุลาคม 2564 12 ตุลาคม 2564
51 NB2110006 ทรงศรี ทองโปร่ง วันที่แจ้ง : 12 ตุลาคม 2564 เวลา : 11:18:13.000
อาการ : จอเครื่อง ว้อยมองไม่ชัด บางครั้งก็เครื่องก็ไม่ดังเ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 12 ตุลาคม 2564 12 ตุลาคม 2564
52 NB2110004 สุจิตรา ฉายอรุณ วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2564 เวลา : 11:54:26.000
อาการ : เครื่อง voip เสียงเรียกเข้าไม่ดัง แต่โทรออกได้ปกติ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 11 ตุลาคม 2564 11 ตุลาคม 2564 11 ตุลาคม 2564
53 NB2110001 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2564 เวลา : 16:14:34.000
อาการ : voip เสียคะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 05 ตุลาคม 2564 14 ตุลาคม 2564 14 ตุลาคม 2564
54 NB2109003 รวีวรรณ อินทรสวาท วันที่แจ้ง : 03 กันยายน 2564 เวลา : 12:18:28.000
อาการ : รบกวนติดตั้งโปรแกรมรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 08 กันยายน 2564 09 กันยายน 2564
55 NB2109001 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 01 กันยายน 2564 เวลา : 09:06:55.000
อาการ : เครื่อง voip ได้ยินเสียงแต่ พูดออกไปเสียงทางปลายสา...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 01 กันยายน 2564 01 กันยายน 2564 01 กันยายน 2564
56 NB2108003 กิ่งดาว เทียมเมือง วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2564 เวลา : 14:04:52.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถรับสัญญานเน็ตจากสายแลนได้ ได้ด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 31 สิงหาคม 2564 31 สิงหาคม 2564 31 สิงหาคม 2564
57 NB2107005 สุวรรณา เทศทิม วันที่แจ้ง : 12 กรกฎาคม 2564 เวลา : 13:17:46.000
อาการ : pdf แก้ไขไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 12 กรกฎาคม 2564 12 กรกฎาคม 2564 12 กรกฎาคม 2564
58 NB2107002 อังสนา ผ่อนสุข วันที่แจ้ง : 02 กรกฎาคม 2564 เวลา : 15:05:05.000
อาการ : ไม่สามารถ เชื่อมต่อไวไฟได้ แต่ใช้ lan ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 02 กรกฎาคม 2564 02 กรกฎาคม 2564 02 กรกฎาคม 2564
59 NB2103012 มณฑิรา สาระพันธ์ วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2564 เวลา : 11:35:20.000
อาการ : สั่งปริ้นแล้วเครื่องดับไป ขึ้จอมีฟ้าๆ ก่อน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 18 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564
60 NB2103011 ทรงศรี ทองโปร่ง วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2564 เวลา : 10:50:40.000
อาการ : ปริ๊นไม่ได้จอคอมฯ เป็นสีฟ้า...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 18 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564
61 NB2103010 ลาวัลย์ ณ โมราคม วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2564 เวลา : 09:04:17.000
อาการ : ลงโปรแกรม GF...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 18 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564
62 NB2103006 ดวงใจ สุจิตธรรมกุล วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2564 เวลา : 12:42:23.000
อาการ : จอ คอมเสีย ไม่ชัด และ พิมพ์งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
63 NB2103005 นันท์นภัส ทองแดง วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2564 เวลา : 12:39:25.000
อาการ : พิมพ์เอกสารแล้วขึ้นจอฟ้าๆ แล้วเครื่อง รีสตาทเอง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
64 NB2103004 ศุปรานันท์ ทองกุลภัทร์ วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2564 เวลา : 12:35:54.000
อาการ : สั่ง print แล้ว ขึ้น เครื่องดับไป...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
65 NB2012005 อนงค์ ศรีเจริญ วันที่แจ้ง : 29 ธันวาคม 2563 เวลา : 14:41:26.000
อาการ : อยากให้ลง winrar เพราะ เปิดไฟล์ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 29 ธันวาคม 2563 29 ธันวาคม 2563 29 ธันวาคม 2563
66 NB2012004 ทักษิณา เครือหงส์ วันที่แจ้ง : 22 ธันวาคม 2563 เวลา : 15:59:16.000
อาการ : ซื้อคอมมาใหม่ อยากให้ลง โปรแกรมพื้นฐานให้ และติดตั...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 22 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563
67 NB2011002 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 14:24:11.000
อาการ : voip เสียไม่มีสัญญา โทรเข้าโทรออก...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 03 ธันวาคม 2563 03 ธันวาคม 2563 03 ธันวาคม 2563
68 NB2010006 ธรรมรัตน์ เชี่ยวชาญ วันที่แจ้ง : 15 ตุลาคม 2563 เวลา : 13:09:48.000
อาการ : ช่วยตรวจสอบ เครื่องปริ้นและเครื่องถ่ายเอกสาร เนื่อ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
69 NB2010003 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2563 เวลา : 15:50:05.000
อาการ : ปริ้นเอกสารไม่ไ้ด้ เนื่องจากเปลี่ยนเครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 08 ตุลาคม 2563 08 ตุลาคม 2563 08 ตุลาคม 2563
70 NB2010002 ดาราวรรณ ศิริพรมงคลชัย วันที่แจ้ง : 07 ตุลาคม 2563 เวลา : 10:52:30.000
อาการ : VoIP ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 07 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563
71 NB2009009 ดวงใจ สุจิตธรรมกุล วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2563 เวลา : 14:50:10.000
อาการ : VOIP ใช้การไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563
72 NB2007009 อนงค์ ศรีเจริญ วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2563 เวลา : 13:52:34.000
อาการ : เชื่อมต่ออินเตอร์ไม่ได้ อาคาร 6 ชั้น 3 เขตใต้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 29 กรกฎาคม 2563 29 กรกฎาคม 2563 29 กรกฎาคม 2563
73 NB2007003 อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2563 เวลา : 15:49:52.000
อาการ : ติดตั้ง โปรแกรม office2016...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 11 กรกฎาคม 2563 09 กรกฎาคม 2563 11 กรกฎาคม 2563
74 NB2007002 มงคล ณ ลำพูน วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2563 เวลา : 15:23:44.000
อาการ : เครื่องคอมเปิดใช้งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 08 กรกฎาคม 2563 08 กรกฎาคม 2563
75 NB2006009 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:55:01.000
อาการ : โทรออกไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
76 NB2006008 สรายุธ ทองกุลภัทร์ วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:06:40.000
อาการ : VOIP เบอร์ 26006 ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563 30 กรกฎาคม 2563
77 NB2005004 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 12 พฤษภาคม 2563 เวลา : 15:02:14.000
อาการ : วอยห้องยานพาหนะ 20400 ใช้ไม่ได้คะติดต่อไม่ได้เลย ร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 12 พฤษภาคม 2563 12 พฤษภาคม 2563 12 พฤษภาคม 2563
78 NB2005003 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 07 พฤษภาคม 2563 เวลา : 16:38:57.000
อาการ : การ์ดจอคอมพิวเตอร์เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563
79 NB2005002 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2563 เวลา : 15:51:29.000
อาการ : สายต่อหน้าจอคอมกับ CPU หลวมไม่สามารถหมุนได้ต้องเปล...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 07 พฤษภาคม 2563 07 พฤษภาคม 2563 07 พฤษภาคม 2563
80 NB2005001 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2563 เวลา : 15:47:20.000
อาการ : จอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563
81 NB2003008 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 16 มีนาคม 2563 เวลา : 09:48:09.000
อาการ : ลงวินโดว์เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จึงทำให้ไม่มีไดร์เ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 08 เมษายน 2563 27 มีนาคม 2563 27 มีนาคม 2563
82 NB2003006 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2563 เวลา : 16:04:16.000
อาการ : วอย์ ห้องยานพาหนะ ใช้ไม่ได้คะ รบกวนตรวจสอบให้ทีนะค...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 05 มีนาคม 2563 05 มีนาคม 2563 06 มีนาคม 2563
83 NB2003001 ชิตพงษ์ จงรักษ์ วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2563 เวลา : 08:59:05.000
อาการ : Voice ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 03 มีนาคม 2563 03 มีนาคม 2563 03 มีนาคม 2563
84 NB2001011 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2563 เวลา : 16:26:13.000
อาการ : รบกวนลงโปรแกรมตัวหนังสือด่วนค่ะ เอกสารปริ้นออกมาขึ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563
85 NB2001010 ปิติพร มโนคุ้น วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2563 เวลา : 13:00:27.000
อาการ : ติดตั้ง วินโดว์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 22 มกราคม 2563 22 มกราคม 2563 22 มกราคม 2563
86 NB2001008 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2563 เวลา : 15:14:29.000
อาการ : รบกวนย้ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ทีนะคะ ขอบคุณคะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563
87 NB2001006 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 15 มกราคม 2563 เวลา : 12:07:41.000
อาการ : เครื่องว้อยดับบ่อย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 มกราคม 2563 15 มกราคม 2563 15 มกราคม 2563
88 NB2001003 อภิเษก บานแย้ม วันที่แจ้ง : 07 มกราคม 2563 เวลา : 16:08:51.000
อาการ : เครื่องคอม เปิดไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 07 มกราคม 2563 07 มกราคม 2563 07 มกราคม 2563
89 NB2001002 ดวงใจ สุจิตธรรมกุล วันที่แจ้ง : 02 มกราคม 2563 เวลา : 12:34:37.000
อาการ : เครื่องคอม เปิดแล้วมีเสียงเตือนตลอดเวลา...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 02 มกราคม 2563 02 มกราคม 2563 02 มกราคม 2563
90 NB2001001 บุญชอบ บัวอุไร วันที่แจ้ง : 02 มกราคม 2563 เวลา : 12:32:28.000
อาการ : เครื่องคอมเปิดไม่ปิด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 02 มกราคม 2563 02 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563
91 NB1911007 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 09:37:24.000
อาการ : วินโดว์พัง ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 28 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562
92 NB1910019 บุญชอบ บัวอุไร วันที่แจ้ง : 25 ตุลาคม 2562 เวลา : 15:38:42.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 28 ตุลาคม 2562 28 ตุลาคม 2562 28 ตุลาคม 2562
93 NB1910011 ชิตพงษ์ จงรักษ์ วันที่แจ้ง : 15 ตุลาคม 2562 เวลา : 15:15:13.000
อาการ : VoIP 20210 ไม่สามารถโทรออก โทรเข้าได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562
94 NB1910005 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2562 เวลา : 16:33:42.000
อาการ : เนื่องจาก ฝ่ายแผนและพัฒนาระบบ ไม่มีหมายเลข Voip...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 04 ตุลาคม 2562 08 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562
95 NB1910003 ธรรมรัตน์ เชี่ยวชาญ วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2562 เวลา : 14:04:37.000
อาการ : เดินสายแลนด์เครื่องถ่ายเอกสาร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 01 ตุลาคม 2562 01 ตุลาคม 2562 01 ตุลาคม 2562
96 NB1909005 มณฑิรา สาระพันธ์ วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2562 เวลา : 16:09:52.000
อาการ : เครื่อง voip โทรเข้าได้ แต่โทรออกไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 09 กันยายน 2562 09 กันยายน 2562 09 กันยายน 2562
97 NB1909001 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 03 กันยายน 2562 เวลา : 19:29:41.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องปริ้นเตอร์ผ่านสาย LAN ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 05 กันยายน 2562 10 กันยายน 2562 05 กันยายน 2562
98 NB1908016 ระเบียบ ทิพยรัตน์ วันที่แจ้ง : 26 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:07:36.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม vpm...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 27 สิงหาคม 2562
99 NB1908015 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 26 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:36:36.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน 2 เครื่อง พร้อ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 27 สิงหาคม 2562
100 NB1908004 บุญชอบ บัวอุไร วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2562 เวลา : 08:36:45.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ ขึ้นหน้าจอดำๆ แล้วไม่ไ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562
101 NB1908003 ไพฑูรย์ จันทร์เรือง วันที่แจ้ง : 13 สิงหาคม 2562 เวลา : 16:29:00.000
อาการ : วินโดว์ช้า อยากให้ลงใหม่ ทำการสำรองข้อมูลไว้แล้ว...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 13 สิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562 14 สิงหาคม 2562
102 NB1908002 ธรรมรัตน์ เชี่ยวชาญ วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2562 เวลา : 14:38:13.000
อาการ : คอมเข้าใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 06 สิงหาคม 2562 06 สิงหาคม 2562 06 สิงหาคม 2562
103 NB1907007 ณัฎฐณิชา ลิ่มพิพิธสุวรรณ วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2562 เวลา : 14:10:37.000
อาการ : voip ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 26 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562
104 NB1907006 บำรุง โกศล วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2562 เวลา : 14:20:38.000
อาการ : ไม่สามารถปริ้นได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 26 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562
105 NB1907005 อภิเษก บานแย้ม วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2562 เวลา : 12:59:58.000
อาการ : ในห้องใฃ้ internet ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
106 NB1907004 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2562 เวลา : 12:57:42.000
อาการ : โทรศัพท์ VoIP ใช้งานไม่ได้ เพราะ อเดปเตอร์เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
107 NB1906009 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 19 มิถุนายน 2562 เวลา : 10:40:43.000
อาการ : รบกวนย้ายข้อมูลคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าลงเครื่องใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 21 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562
108 NB1906003 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2562 เวลา : 17:00:27.000
อาการ : print ไม่ได้ รบกวน ดูให้หน่อยคะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 14 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562
109 NB1906002 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2562 เวลา : 16:21:43.000
อาการ : รบกวนลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ใหม่ด้วยคะ เพราะต้องกา...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 14 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562
110 NB1905011 ชัยยง ศิริพรมงคลชัย วันที่แจ้ง : 31 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:20:18.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ทั้งอาคาร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 31 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 06 มิถุนายน 2562
111 NB1905010 รุจิรา คงนุ้ย วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา : 15:30:56.000
อาการ : ใช้งานOffice ไม่ได้ อยากให้ ลงใหม่เป็น เวอชัน 2013...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562
112 NB1905008 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:54:27.000
อาการ : เครื่องรวน ระบบเข้าช้ามากคะ รบกวนลงโปรแกรมให้ใหม่ท...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 21 พฤษภาคม 2562 22 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562
113 NB1905007 ลาวัลย์ ณ โมราคม วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:56:49.000
อาการ : เวบ GFMIS ใช้งานไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562
114 NB1905006 กุลรวี พรหมหล้าวรรณ วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:52:23.000
อาการ : เข้าเวบ GFmis ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 23 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562
115 NB1905001 ศิรสิทธิ์ วงศ์อิทธิกุล วันที่แจ้ง : 10 พฤษภาคม 2562 เวลา : 11:48:09.000
อาการ : ซื้อ Notebook มาใหม่ มาติดตั้ง โปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 10 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562
116 NB1904002 ทรงศรี ทองโปร่ง วันที่แจ้ง : 22 เมษายน 2562 เวลา : 12:59:40.000
อาการ : หน้าจอเป็นสีดำ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 22 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562
117 NB1904001 เกสร พรหมหล้าวรรณ วันที่แจ้ง : 02 เมษายน 2562 เวลา : 11:37:21.000
อาการ : VoIP เบอร์ 22000 ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 02 เมษายน 2562 02 เมษายน 2562 02 เมษายน 2562
118 NB1903003 ณัฎฐณิชา ลิ่มพิพิธสุวรรณ วันที่แจ้ง : 22 มีนาคม 2562 เวลา : 14:38:16.000
อาการ : ข้อมูลในไดร์หายหลังจากคอมฯค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 02 เมษายน 2562 01 เมษายน 2562 02 เมษายน 2562
119 NB1903001 กุลรวี พรหมหล้าวรรณ วันที่แจ้ง : 08 มีนาคม 2562 เวลา : 16:30:39.000
อาการ : จอดำ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 10 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562
120 NB1902002 นฤนาท เพ็งหมื่นราช วันที่แจ้ง : 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:22:35.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562
121 NB1902001 รุจิรา คงนุ้ย วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 19:17:49.000
อาการ : ใช้งานไม่ได้ / เคยแจ้งในระบบแล้ว ไม่มีเจ้าหน้าที่ร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562 06 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
122 NB1901005 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2562 เวลา : 16:19:45.000
อาการ : ถ่านหมด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562 06 กุมภาพันธ์ 2562 13 มีนาคม 2562
123 NB1901004 รุจิรา คงนุ้ย วันที่แจ้ง : 28 มกราคม 2562 เวลา : 11:42:09.000
อาการ : ไม่มีสัญญาณ voice ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 11 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
124 NB1811003 ณัฎฐณิชา ลิ่มพิพิธสุวรรณ วันที่แจ้ง : 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:11:01.000
อาการ : เปิดไฟล์ pdf ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 02 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561
125 NB1811001 กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:41:50.000
อาการ : เครื่องปริ้นส์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 02 พฤศจิกายน 2561
126 NB1810005 ชลลดา ทวีคูณ วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:12:14.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าวินโดว์ไม่ได้ พอเข้าได้ใช้ง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 17 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561
127 NB1810001 ภิเชฐ จันทะสีลา วันที่แจ้ง : 05 ตุลาคม 2561 เวลา : 12:13:39.000
อาการ : ระบบอินเตอร์เน็ตไม่สามามรถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561
128 NB1809005 ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ วันที่แจ้ง : 20 กันยายน 2561 เวลา : 14:03:47.000
อาการ : เครื่องหมายเลข 9 - 39 ไม่เห็นฮาร์ดิส / 25 รีสตาทวน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561
129 NB1809004 ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ วันที่แจ้ง : 20 กันยายน 2561 เวลา : 13:38:46.000
อาการ : เครื่อง หมายเลข 4 ไม่เห็น ฮาร์ดดิส...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561
130 NB1809003 ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ วันที่แจ้ง : 20 กันยายน 2561 เวลา : 13:14:51.000
อาการ : เครื่องหมายเลข 25 เข้า วินโดว์ไม่าได้ เครื่องหมาย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561
131 NB1809002 สุทิน เกษตรรัตนชัย วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2561 เวลา : 18:29:33.000
อาการ : Lan ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561
132 NB1809001 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2561 เวลา : 09:32:59.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ของ สวส....
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 17 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561
133 NB1808010 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2561 เวลา : 16:35:31.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ทำงานช้า มีอากาารค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 31 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 20 ธันวาคม 2561
134 NB1808006 รินรดา หนูไชยแก้ว วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:33:33.000
อาการ : สถานะไฟที่เครื่องเป็นสีแดง หน้าจอไม่ขึ้นเมนูอะไรเล...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 27 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561
135 NB1808004 พัชรี นาจพินิจ วันที่แจ้ง : 15 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:33:18.000
อาการ : หน้าจอสั่น การใช้งานของคอมพิวเตอร์รวน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
136 NB1808003 กัลยา ตันมณี วันที่แจ้ง : 15 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:21:02.000
อาการ : เครื่อง VoIP มีเสียงเบามาก...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561
137 NB1808002 ทรงศรี ทองโปร่ง วันที่แจ้ง : 01 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:44:42.000
อาการ : ใช้ internet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 01 สิงหาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 01 สิงหาคม 2561
138 NB1808001 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 01 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:44:11.000
อาการ : เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 01 สิงหาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
139 NB1807003 เจษฎา จันทร์ผา วันที่แจ้ง : 31 กรกฎาคม 2561 เวลา : 09:52:57.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม Office ของมหาวิทยาลัย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 31 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
140 NB1806013 พรยุทธ สายัณต์ วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2561 เวลา : 15:37:30.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 27 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561
141 NB1806010 ธรรมรัตน์ เชี่ยวชาญ วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2561 เวลา : 10:55:43.000
อาการ : เปิดใช้งานโปรแกรม Microsoft Word...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561
142 NB1806004 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 08 มิถุนายน 2561 เวลา : 13:40:43.000
อาการ : เครื่องไม่สามารถปริ้นได้ และเปิดโปรแกรมอะไรไม่ได้เ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 08 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561
143 NB1805021 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 30 พฤษภาคม 2561 เวลา : 15:00:10.000
อาการ : ไม่มีสัญญาน ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 31 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
144 NB1805019 อำไพ แกสันเทียะ วันที่แจ้ง : 30 พฤษภาคม 2561 เวลา : 09:07:52.000
อาการ : เข้าไดร์ทีวีออนไลน์ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 30 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 03 มิถุนายน 2561
145 NB1805011 พรยุทธ สายัณต์ วันที่แจ้ง : 22 พฤษภาคม 2561 เวลา : 09:30:06.000
อาการ : เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 22 พฤษภาคม 2561 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561
146 NB1805009 ธนินทร ทัพเป็นไทย วันที่แจ้ง : 21 พฤษภาคม 2561 เวลา : 16:16:08.000
อาการ : UPS เครื่องสแกนนนิ้วดับไป ร้องแล้วดับไป ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 21 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561
147 NB1805007 กันยาวีร์ เมฆีวราพันธุ์ วันที่แจ้ง : 17 พฤษภาคม 2561 เวลา : 10:59:06.000
อาการ : เครื่องคอม ติดตั้งโปรแกรม โปรแกรมไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561
148 NB1805006 ธัญจิรา บุญพิชญาภา วันที่แจ้ง : 17 พฤษภาคม 2561 เวลา : 08:08:02.000
อาการ : clean virus...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 20 พฤษภาคม 2561
149 NB1805005 พนา เจนจบ วันที่แจ้ง : 10 พฤษภาคม 2561 เวลา : 11:36:13.000
อาการ : เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน Voip 27000 ไฟขึ้นสีแดงไม่ส...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561
150 NB1805004 นฤนาท เพ็งหมื่นราช วันที่แจ้ง : 09 พฤษภาคม 2561 เวลา : 15:16:34.000
อาการ : ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 09 พฤษภาคม 2561 09 พฤษภาคม 2561 09 พฤษภาคม 2561
151 NB1805001 ภัทราวดี ศิริวรรณ วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2561 เวลา : 11:24:28.000
อาการ : ไม่สามารถเข้าใช้งาน internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 01 พฤษภาคม 2561 01 พฤษภาคม 2561 01 พฤษภาคม 2561
152 NB1804002 ธัญจิรา บุญพิชญาภา วันที่แจ้ง : 11 เมษายน 2561 เวลา : 05:40:38.000
อาการ : ติดไวรัส ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 17 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561
153 NB1804001 ธัญจิรา บุญพิชญาภา วันที่แจ้ง : 01 เมษายน 2561 เวลา : 18:02:52.000
อาการ : Install Microsoft Offices...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 02 เมษายน 2561 02 เมษายน 2561 02 เมษายน 2561
154 NB1803003 สุกัญญา วุฒิพันธ์ วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2561 เวลา : 16:14:25.000
อาการ : หน้าจอ desktop เป็น สีดำ ไม่สามารถเปลี่ยนได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 23 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561
155 NB1803001 ณัฐกาญจน์ บุญสถิตย์ วันที่แจ้ง : 06 มีนาคม 2561 เวลา : 10:58:33.000
อาการ : เครื่องช้าอยากลง วินโดว์ใหม่ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 06 มีนาคม 2561 06 มีนาคม 2561 09 มีนาคม 2561
156 NB1802005 กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง วันที่แจ้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 13:16:44.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ เเละระบบอินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 12 มีนาคม 2561
157 NB1802002 ภัชษร วรรธนเศรณี วันที่แจ้ง : 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 11:58:59.000
อาการ : เครื่อง VoIP เบอร์ 28007 ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
158 NB1801004 ธนธร จงศิริฐิติศักดิ์ วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2561 เวลา : 13:13:02.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีระบบปฏิบัติการ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 11 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 13 มกราคม 2561
159 NB1801003 ธนธร จงศิริฐิติศักดิ์ วันที่แจ้ง : 10 มกราคม 2561 เวลา : 14:26:58.000
อาการ : เครื่องสำหรับสอบไม่มีวินโดว์...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 10 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561
160 NB1801002 ธนธร จงศิริฐิติศักดิ์ วันที่แจ้ง : 10 มกราคม 2561 เวลา : 14:21:07.000
อาการ : เครื่องสำหรับสอนไม่มี วินโดว์...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 10 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561
161 NB1711008 ชนันธร สมจิตต์ วันที่แจ้ง : 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 16:21:14.000
อาการ : VOIP ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 2 เครื่องค่ะ 1.หมาย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 30 พฤศจิกายน 2560 01 ธันวาคม 2560 01 ธันวาคม 2560
162 NB1711007 พรยุทธ สายัณต์ วันที่แจ้ง : 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 14:28:31.000
อาการ : เครื่อง VoIP ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 29 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560
163 NB1711005 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 09:23:24.000
อาการ : Voip หมายเลข 28009 ใช้งาน (โทรเข้า-รับสาย) ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 17 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560
164 NB1711003 ณภัสทรกานต์ อภิษธนพัสส์ วันที่แจ้ง : 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 11:23:11.000
อาการ : ปริ้นงานไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 16 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2560
165 NB1710006 สุวรรณา เทศทิม วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2560 เวลา : 10:55:29.000
อาการ : หน้าจอเป็นสีน้ำเงิน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 31 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
166 NB1709004 ทรงศรี ทองโปร่ง วันที่แจ้ง : 28 กันยายน 2560 เวลา : 11:36:36.000
อาการ : ต้องการลงโปรแกรม Nero...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 28 กันยายน 2560 28 กันยายน 2560 28 กันยายน 2560
167 NB1709003 กัลยา ตันมณี วันที่แจ้ง : 13 กันยายน 2560 เวลา : 15:04:20.000
อาการ : เปิด office ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560
168 NB1709002 อภิเษก บานแย้ม วันที่แจ้ง : 04 กันยายน 2560 เวลา : 11:22:58.000
อาการ : เครื่องอาจจะมีไวรัส ซ่อนไฟล์ที่ไดซ์ C หมดเลย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 04 กันยายน 2560 05 กันยายน 2560 08 กันยายน 2560
169 NB1709001 ภวัต ธนสารแสนล้าน วันที่แจ้ง : 04 กันยายน 2560 เวลา : 11:21:27.000
อาการ : เปิดเครื่องแล้วไม่มีภาพ อะไรแสดงที่ จอ เลย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 04 กันยายน 2560 05 กันยายน 2560 05 กันยายน 2560
170 NB1708009 ณัฏฐ์พัชร์ ลาภบำรุงวงศ์ วันที่แจ้ง : 16 สิงหาคม 2560 เวลา : 09:54:39.000
อาการ : แฃร์ printer...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 16 สิงหาคม 2560 16 สิงหาคม 2560 16 สิงหาคม 2560
171 NB1708004 พัลยมล หางนาค วันที่แจ้ง : 08 สิงหาคม 2560 เวลา : 14:00:10.000
อาการ : เครื่องช้า อยากให้ลง windows ใหม่ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 09 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560
172 NB1708003 ธนธร จงศิริฐิติศักดิ์ วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2560 เวลา : 14:04:11.000
อาการ : เปิดเครื่องแล้วขึ้นว่า Reboot and Select proper bo...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 07 สิงหาคม 2560 09 สิงหาคม 2560 07 สิงหาคม 2560
173 NB1708002 จิราณีย์ พันมูล วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2560 เวลา : 14:01:05.000
อาการ : Microsoft Office เปิดไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 07 สิงหาคม 2560 08 สิงหาคม 2560 07 สิงหาคม 2560
174 NB1707007 ดำเนิน ไชยแสน วันที่แจ้ง : 24 กรกฎาคม 2560 เวลา : 18:14:36.000
อาการ : Notebook เข้า internet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 24 กรกฎาคม 2560 24 กรกฎาคม 2560 24 กรกฎาคม 2560
175 NB1707006 รินรดา หนูไชยแก้ว วันที่แจ้ง : 24 กรกฎาคม 2560 เวลา : 12:50:49.000
อาการ : จอคอมหมุนกลับด้าน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 24 กรกฎาคม 2560 24 กรกฎาคม 2560 24 กรกฎาคม 2560
176 NB1707005 ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2560 เวลา : 16:38:44.000
อาการ : คุณสุกัญญา เจ้าหน้าที่สาขาสถาปัตย์ (เงินจ้างเหมาคณ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 21 กรกฎาคม 2560 21 กรกฎาคม 2560 21 กรกฎาคม 2560
177 NB1707004 เมติญา ไถเหี้ยม วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2560 เวลา : 16:26:32.000
อาการ : วินโดว์มีไวรัส อยากให้ลงใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 21 กรกฎาคม 2560 26 กรกฎาคม 2560 27 กรกฎาคม 2560
178 NB1707003 อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2560 เวลา : 16:25:06.000
อาการ : โปรแกรม pdf แจ้งว่า หมดอายุ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 21 กรกฎาคม 2560 25 กรกฎาคม 2560 27 กรกฎาคม 2560
179 NB1707002 วราภรณ์ บุตรจันทร์ วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2560 เวลา : 16:22:09.000
อาการ : ใช้งานอยู่แล้วจอ ติดๆ ดับๆ หลายครั้ง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 21 กรกฎาคม 2560 21 กรกฎาคม 2560 21 กรกฎาคม 2560
180 NB1707001 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2560 เวลา : 09:09:55.000
อาการ : โปรแกรม PDF เปิดไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 21 กรกฎาคม 2560 21 กรกฎาคม 2560 21 กรกฎาคม 2560
: รอดำเนินการ : ระหว่างดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น